DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Ing. N. Goger (Zagreb)Nama su potrebne globalne generalne uzance u skladu s napretkom tehnologije
i tehnike sa trajanjem do cea 10 godina. Detaljniji tehnički uslovi
bi se utvrđivali godišnje.

Silan »porast« učešća vrijednijih sortimenata najbolje pokazuje da vlada
stihija u primjeni kvalitetnih kriterija.

Niko se ne pridržava dogovorenih odnosno propisanih ciljeva. Zato je
veoma otežano planiranje i ulaženje u gradnju novih preradbenih kapaciteta.
Prof. dr. I. Horvat (Zagreb)JUS je neophodan i sada je samo pitanje — kako doći do njega.

Fakultet će sa svoje strane sagledati sve faktore i pridonijeti da se
aktivno uključi u rješavanje ovog pitanja.
Ing. M. Kotarski (Nova Gradiška)Prerada je glavni krivac za remećenje cijena,

Zaboravlja se na doprinos šumarstva za obnovu zemlje pošto nema odgovarajuće
pomoći, šumarstvo mora povišivati cijene.

Najvažnije je da se šume otvaraju kroz gradnju šum. cesta.

šumarstvo bi moralo imati svoju internu banku.
Ing. M. Novaković (Zagreb) Glavne su teškoće:obaveznost i propisivanje cijena šumskih proizvoda,prekapacitiranost preradbenih pogona vodi nabijanju cijena,

šumarstvo i prerada su suviše razbijeni, odnosno OOUR-i se još nisu
dovoljno povezali za širu akciju,

JUS se ne može odvojiti od cijena, riješiti cijene to je glavno.
Ing. S. Vanjković (Karlovac)JUS je neophodno potreban, to traži život.

U ugovore se unose kvalitetni kriteriji i bez toga ne ide. Ali se radi cijena
ugovori velikim dijelom ne poštuju.

Potrebno je nastaviti akciju radi pronalaženja najpovoljnijih rješenja
i savladavanja prepreka koje se javljaju.

Prerada bi morala imati više razumijevanja za potrebe šumarstva. Dešava
se da drvna industrija neće preuzeti oblovinu, a istodobno se protivi
da ta oblovina ode u izvoz.

JUS će imati povoljno djelovanje i na uzgoj šuma, jer će se forsirati
vredniji sortimenti i vrednije vrste drva.
Ing. E. Vilček (Nova Gradiška)JUS će biti donesen onda kad se ostvari slobodno formiranje cijena

obraditi treba i JUS za rezanu gradu, jer se tu dešavaju jednake pojave
kao i kod šumskih proizvoda,