DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 89     <-- 89 -->        PDF

upravo Savez inženjera i tehničara pogodan da izađe sa programom pitanja
čije rješavanje je od vitalnog značaja za struku, da pokreće akcije i u njima
učestvuje.


Jedno od takvih pitanja, koje vapi za intervencijom struke, jeste
donošenje JUS-a šumskih proizvoda. To je pitanje obrađeno u predavanju
ing. B, Čopa, koje je održano 6. II. 1975. u društvenim prostorijama Saveza
pod naslovom: Donošenje JUS-a šumskih proizvoda — sredstvo za sređenje
i poboljšanje poslovanja šumarstva i prerade drva. Predlaže se akcija koja
bi obuhvatila ne samo definiranje kvalitetnih kriterija i mjere da se šumski
proizvodi sačuvaju zdravi za preradu, već i stvaranje neophodnih uslova
za slobodno formiranje cijena šumskih proizvoda, dogovorom između udruženih
prozivođača šumarstva s jedne i prerade drva s druge strane. Naime,
ako se »oslobode« cijene šumskih proizvoda i ne zauzdaju odgovarajućim
samoupravnim sporazumom, onda će i ubuduće neizbježno dolaziti do narušavanja
Standarda i kršenja dogovorenih cijena.


S obzirom na aktualnost teme, i u želji da se u rješavanje pitanja JUS-a
uključi što širi krug stručnih i poslovnih ljudi, predavanje ing. B. Čopa
se objavljuje u Šumarskom listu. Bilo bi korisno kad bi se o tome povele
rasprave i diskusije putem teritorijalnih šumarskih društava, te da kritičke
primjedbe, diskusije i prijedlozi doprinesu, da se ujednače stavovi i stvore
uslovi za poduzimanje organiziranije akcije za donošenje JUS-a.


Na spomenutom predavanju ing. B. Čopa, u diskusiji je izneseno niz
kritičkih primjedaba, mišljenja i sugestija sa strane prisutnih, pa i ovo —
u skraćenom obliku — iznosimo kao daljni korak u rješavanju iznesene
problematike.


Prof. dr. Z. Potočić (Zagreb) Donošenje JUS-a otežava:nezadovoljavajuća organiziranost šumarstva i prerade drva,
— naš
privredni sistem nije dovoljno stimulativan i zato je veoma teško
naći pravi izlaz,

dugoročna razvojna politika je također važan uslov za rješenje tog
pitanja,

šumarstvo mije usamljeno u povisivanju cijena, to rade i drugi,

nesređeni odnosi između poduzeća, zatim između šumarstva i prerade
drva itd.
Ing. Ajbek (Vinkovci)JUS treba izraditi za čitavu Jugoslaviju. U tom pravcu Savezna privredna
komora već poduzela odgovarajuću inicijativu.

Nužno je riješiti pitanje slobodnog formiranje cijena šum. proizvoda,
bez toga nema rješenja.
— Šumarstvo je protiv toga da joj drvna industrija nameće svoj način preuzimanja.

JUS treba pojednostavniti i da služi prvenstveno kao osnova za ocjenjivanje
vrijednosti.
Ing. V. Fašaić (Zagreb) Bitno je da ocijenimo da li nam je JUS potreban,
a kakav nam treba, o tome ćemo se naknadno dogovoriti.