DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 88     <-- 88 -->        PDF

mogli uspješno djelovati na odvijanje tih procesa, neophodno je da se što
prije oslobode sveg onog balasta koji u poslu nepotrebno oduzima vrijeme
i navodi na rješavanje zadataka od sporednog značaja. To tim više, što
su teškoće da savladamo savremenu tehniku tehnologiju i organizaciju proizvodnje
stvarno veće od naših momentanih materijalnih i kadrovskih mogućnosti
da ih svladamo i riješimo onom brzinom koju zahtijeva opći napredak
nauke i privređivanja. S tog stanovišta manjak JUS-a i njegova neobaveznost,
čime se postiče stihija u privređivanju i nepotrebno angažiranje najkvalitetnijih
ljudi iz proizvodnje, da se bave poslovima oko nabave i prodaje
sirovina za preradu na način koji ništa ne pridonosi povećanju vrijednosti,
predstavlja ozbiljan faktor u usporavanju proizvodnje.


Radi suprotnosti poslovnih interesa i podvojenosti stavova radnih organizacija,
kao i radi administrativnog rješavanja cijena šumskih proizvoda,
dosadanji pokušaji da se donose JUS nisu uspjeli. Sa afirmiranjem samoupravnog
sporazumjevanja poboljšati će se mogućnosti za rješenje ovog
pitanja. Međutim, uspjeh akcije zavisi i od toga, da li će se na tome angažirati
snage koje nisu opterećene poslovnim neslaganjima i suprotnošću
interesa i koje će u svoje ocjene i stavove unijeti više objektivnosti i više
spremnosti da se založe za širi društveni interes. Stoga je pravo vrijeme
da Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije stručna društva
na terenu razmotre probleme vezane na donošenje JUS-a šumskih proizvoda,
da po tome zauzmu svoje stavove, da zajedno sa poslovnim udruženjima
i privrednim komorama pokrenu i organiziraju akcije radi utvrđivanja i
propisivanja obaveznih kriterija za razvrstavanje šumskih proizvoda. Akciji
bi se trebao priključiti i Fakultet, jer i on sa svoje strane ne bi smio tolerirati
da se, nasuprot onom što se uči na fakultetu, degradira u praksi tako
važna djelatnost kao što je eksploatacija šuma, a samim tim devalvira i
fakultetska nastava. To bi mogao biti uvod da se Fakultet počne izvlačiti
iz izoliranosti, a njegove snage i ugled da se iskoriste za buduće zajedničko
rješavanje ključnih pitanja poslovanja i razvoja šumarstva i prerade drva.


U svemu tome, Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske mogao bi odigrati važnu ulogu. Ako se Savez prihvati ove akcije
i svojim učešćem doprinese da se donese novi JUS, ispuniti će velik i odgovoran
dug prema struci, a i društvu.


DISKUSIJA


Rasprave u Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske su pokazale da sve više dozrijeva uvjerenje, da se ubrzan i uspješan
razvoj šumarstva i prerade drva, a posebno aktiviranje stručnih snaga,
može ostvariti najbolje ako se priđe postepenom, ali sistematskom i konkretnom
rješavanju najvažnijih pitanja struke i privređivanja, koja zadiru
u interese i poslovanje većine ili svih radnih organizacija. Pošto rješavanje
ovih pitanja uključuje u sebi mijenjanje odnosa i usklađivanje razvoja,
prevladavanje suprotnih mišljenja i interesa, akcije moraju biti kompleksne
i zahtijevaju angažiranje ne samo radnih organizacija šumarstva i prerade
drva, već i drugih privrednih, društvenih i političkih faktora. Stoga je


490