DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Naravno, kod toga treba strogo lučiti pojam JUS-a od pojma cijena.
Propisi JUS-a vrijede za duže razdoblje, dok su cijene promjenljive, zavisne
obično o ponudi i potražnji, o troškovima prerade i o mogućnostima. Usvojena
orijentacija na samoupravno sporazumijevanje o cijenama između
šumarstva i prerade drva, omogućiti će da se ubuduće pitanje cijena rješava
slobodnije i elastičnije. Stoga će postepeno i relativno za kratko vrijeme
prestati potreba za nelegalnim podizanjem cijena, kršenjem
i zloupotrebljavanjem propisa JUS-a.


VI ZAKLJUČAK


Svakim danom postaje očiglednije da privredne grane šumarstvo i prerada
drva mogu uspješno poslovati i razvijati se samo pod uslovom, da
postepeno likvidiraju stihiju u privređivanju i da zajedničkim nastupom
spriječe ometanje uspješnog dugoročnog razvoja perspektivnih radnih kolektiva.
Iz toga bi trebala proizaći težnja i spremnost stručnih kadrova, da
rade u pravcu sređenja i stabilizacije privrednih odnosa u šumarstvu i
preradi drva, da putem dogovora i sporazumijevanjem međusobno usklađuju
svoje poslovanje i svoj razvoj, prilagođujući svoje djelovanje mogućnostima
i potrebama svojih glavnih poslovnih partnera i nastojeći da jedna
privredna grana ne živi na račun druge.


Bilo bi neprihvatljivo da industrija za preradu drva zahtijeva, da joj
šumarstvo prodaje svoje proizvode ispod tržnih cijena i da indirektno snosi
teret zaostalosti prerade i pomanjkanja organiziranih napora i akcija da
se prerada poslovno sredi i osposobi za budući normalan rad i konkurentan
nastup na tržištu. S druge je strane isto tako neprihvatljivo, da šumarske
organizacije ignoriraju povremene poremećaje u poslovanju i teškoće u
razvoju svojih perspektivnih poslovnih partnera — kupaca i prerađivača
šumskih proizvoda, te da ih kroz ucjene i stalno povišavanje cijena lišavaju
sirovine i puštaju da poslovno tonu i propadaju. Optimalni razvoj šumarstva
i prerade drva moguć je, između ostalog, ako se sagledava i programiraposlovanje i razvoj dugoročno, ako se pridržavamo dogovorenih i u svijetuudomaćenih pravila o poslovnom ponašanju, ako se poštuju partnerski interesi
i odnosi u međusobnom poslovanju. U tom smislu je donošenje JUS-a
šumskih proizvoda i obaveznost njegove primjene najbolje sredstvo za rješavanje
nastalih suprotnosti, temelj na kome mogu dalje opstati i skladno
se razvijati sve tri privredne grane.


Donošenje JUS-a je od posebnog značaja za mladu generaciju šumarskih
inženjera i tehničara. Uslijed nepostojanja JUS-a šumskih proizvoda, oni su
neopravdano bili lišeni mogućnosti da stručno djeluju i razvijaju svojesposobnosti i kreativnost na području eksploatacije šuma. Donošenjem JUS-a
ova će nepravda biti ispravljenja i njima će ponovno biti pružena prilika
da usvoje prošla stručna iskustva i da ih dalje unapređuju na korist šumarstva
i prerade drva.


Općenito je priznato, da su udruživanje, unapređivanje, poboljšanje
organizacije i osavremenjivanje proizvodnje procesi od kojih zavisi naše
uspješno uključivanje u tržišnu privredu industrijski razvijenih zemalja
i naša konkurentna sposobnost. Da bi stručnjaci šumarstva i prerade drva