DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 86     <-- 86 -->        PDF

nosti. Polazeći od korisnosti, svrsishodnosti i potreba prerade, svaka od tih
djelatnosti će onda utvrditi kako će se unutar toga trupci dalje razvrstavati
i u koliko klasa.


Na sličan način bi trebalo postupati i sa ostalim šumskim proizvodima.


V MOGUĆNOSTI I ALTERNATIVE RIEŠENJA


Pri izradi prijedloga i pri donošenju JUS-a moguća su dva puta


1.
Da polazna osnova bude JUS iz 1955. g., s tim što bi se unijele odgovarajuće
korekcije kvaliteta i dimenzija, uvažavajući nastale promjene u
tehnici i tehnologiji, kao i zahtijeve tržišta ili
2.
Da se izradi novi JUS, odnosno definiraju sasvim novi kriteriji o kvaliteti
i dimenzijama, što više prilagođeni sadašnjoj i budućoj preradi i
zahtjevima tržišta, ne obazirući se, u pravilu, na dosadanje propise
JUS-a.
Svi su izgledi da bi ovaj drugi put, tj. izrada novog JUS-a skratio
čitav postupak i omogućio da se lakše prebrode postojeće suprotnosti
između šumarstva i prerade, i da se izbjegnu sadanji propisi o formiranju
i pridržavanju cijena šumskih proizvoda, koji se najčešći izvori trvenja i
sporova. U skladu s tim, a na osnovu prethodnog dogovora između poslovnih
udruženja šumskih gospodarstava i drvne industrije, oformljena je 1972.
godine stručna grupa, koja je izradila svoj prijedlog: Opći uvjeti za razvrstavanje,
mjerenje i zaštitu trupaca.


Prijedlog je pojednostavio opise kvalitetnih kriterija i smanjio broj
klasa, čime bi se olakšalo ocjenjivanje i preuzimanje sortimenata. Pri tom
su uvažena kako pojednostavljenja standarda drugih evropskih zemalja, tako
i naše vlastite prilike i potrebe prerade. Taj rad bi mogao biti također
oslonac za daljnje rasprave i akcije u pravcu izrade i donošenja novog
JUS-a šumskih proizvoda.


Bez obzira na to da li će se, na bazi prethodnog dogovora proizvođača,
pristupiti izradi JUS-a u dvije ili u jednoj varijanti, postupak bi mogao biti
slijedeći:


a) Izabrana mješovita grupa stručnjaka šumara i prerađivača, posebno
za kemijsku preradu drva i po vrstama drva, dogovorila bi i utvrdila kvalitetne
kriterije i dimenzije šumskih proizvoda i sortimenata, koji će po
njihovoj ocjeni dati u preradi, pojedinačno i u cjelini, optimalne vrijednosti.


b) Na osnovu probnih prerada, koje su već obavljene ranije i koje bi
se još obavile, i prosječnih cijena proizvoda prerade koje se u pravilu postižu
u izvozu (svjetske cijene), utvrdila bi se, odnosno ocijenila vrijednost preradom
dobijenih proizvoda iz 1 m´5 sirovine određenog sortimenta i kvalitete.
Oduzimanjem od tih vrijednosti normiranih troškova prerade, izračunale
bi se cijene i odnosi cijena šumskih proizvoda i sortimenata po klasama
i dimenzijama.


Nakon što bude usvojen JUS i postao obavezan, taj bi postupak postao
osnova za sastav cjenika, odnosno za preispitivanje i ugovoranje cijena
između poslovnih partnera, u pravilu za svaku godinu posebno.


488