DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 85     <-- 85 -->        PDF

mogućnost da se količine oblovine za furnir, ljuštenje i piljene ocjenjuje
napamet, onako kako to nekome momentano odgovora. Naravno, s tim se
onda špekulira i opravdava »divlje« i nepotrebno investiranje.


4. O postojanju obaveznog JUS-a zavisi također i uspješno odvijanje
trgovine. Pošto su utvrđeni kvalitetni i drugi kriteriji, prodani proizvodi
mogu se otpremati bez prethodnog preuzimanja. Nadalje, JUS služi kao
pravna osnova za rješavanje poslovnih sporova između prodavalaca i kupaca.
Time se olakšava i pojednostavljuje sklapanje poslova i radova oko preuzimanja
i otpreme šumskih proizvoda se svode na najpotrebnije, a kroz to
snizuju troškovi trgovine.
IV KAKAV NAM IUS TREBA


Kod ocjenjivanja kakav nam je JUS potreban, treba imati u vidu naročito
ove okolnosti:Tehnika prerade i transport su uz-napredovali toliko, da su prerađivači
u položaju da rentabilno prerade i lošiju sirovinu i tanjih dimenzija,
nego što smo mogli ranije;
— Razvoj
i modernizacija finalne proizvodnje je izazvala veću potražnju
sirovina, ali je omogućila i veće tolerancije u pogledu kvalitete, tj. povećala
je upotrebljivost jednog dijela manje vrijednih proizvoda — primarne
prerade (piljena građa, furnir i si.)

Upotreba sve skupocjenijih strojeva u proizvodnji šumskih proizvoda
i njihovoj preradi i nastojanja da se organizacionim mjerama stvore
uslovi da strojevi budu što racionalnije korišteni, zahtijeva omasovljenje
proizvoda jedne vrste, sužavanje asortimana i pojednostavljenje proizvodnih
procesa.
JUS koji ne bi bio prilagođen ovim okolnostima i ne bi uvažio mogućnosti
i zahtjeve proizvodnje, prvenstveno prerade, i budući opći napredak
tehnologije i tehnike, bio bi već sada promašaj, a sutra očita smetnja
napretku. U skladu s tim, JUS bi trebao da kod oblovine utvrdi kao osnovno;


— Donju granicu kvalitete i dimenzije F i L trupaca. Što je ispod toga,
to je pilanska oblovina.
— Donju granicu kvalitete i dimenzija pilanskog trupca. Što je ispod toga,
to je rudno drvo, ogrijev i si.

Kvalitetne kriterije i dimenzije namjenske oblovine: brodske građe, trupaca
za šibice, oblovine za popruge i četvrtače i si.
Time bi razgraničile i utvrdile granice kvalitete i dimenzija između
glavnih grupa oblovine: furnirskih trupaca, trupaca za šper ploče, pilanskih
trupaca i namjenske oblovine. Na taj bi način bilo omogućeno da ocijenimo
raspoložive količine oblovine za svaku od tih djelatnosti posebno. Tako bi
na bazi domaće sirovine bili postavljeni čvrsti osnovi i granice za trajan
rad i uspješan razvoj i proizvodnje furnira, i proizvodnje šperploča, i pilanske
prerade i pogona za namjensku preradu.


Dalje razvrstavanje oblovine po klasama i dimenzijama unutar tih pojedinih
grupa proizvoda jeste uglavnom unutarnja stvar svake od tih djelat


487