DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Znači, ne samo napisati i formulirati ono što želimo postići nego i izraziti
svoje određeno mišljenje i stav o tome što treba poduzeti i kako treba
organizirati akciju, na koje se snage treba osloniti, da bi se zamisao moglaostvariti. Tada će već kod rađanja zamisli autor povezati zamisao s praksomi stvoriti neophodne uslove da zamisao bude lakše shvaćena i prihvaćenaod onih koji će je primjenjivati i sprovoditi. Ako budemo tako postupali,
onda ni budući JUS neće biti samo skup formalnih propisa, već opipljivo
sredstvo da se izmijeni i unapredi privredni život.


2. Industrija za preradu drva, da bi mogla upoređivati uspješnost svoje
proizvodnje i poslovanja, mora imati mogućnost i priliku da poduzeća vrše
upoređenja troškova, postignutog procenta iskorišćenja, ostvarene vrijednosti,
dohotka i svoje produktivnosti sa prošlim razdobljem, sa srodnim
poduzećima u zemlji i u inozemstvu. Bez takvog upoređenja, poduzeća ne
mogu znati da li i u kojoj mjeri rade uspješno, niti je moguće organizirati
šire akcije za unapređenje poslovanja.
Ali, realna uspoređenja su moguća samo onda kada se zna što tko
prerađuje tj, kakvu vrstu drva i kakav je kvalitetan sastav sirovine. Očito
je da se ne mogu upoređivati: pogon koji prerađuje jelovinu sa pogonom
za preradu hrastovine ili pogon koji izrađuje elemente sa pogonom koji
proizvodi isključivo neobrubljenu građu, kao i onaj koji pili oblovinu sa
pretežnim učešćem I/II klase s onim koji prerađuje lila oblovinu, ako se
sve to prethodno ne svede na zajednički pokazatelj, koji smo unapred utvrdili,
usvojili i propisali. U tu svrhu mi smo, uglavnom na bazi JUS-a iz 1955. g.
kroz desetke godina vršili probne prerade trupaca i prikupili podatke o tome
koliki procenat iskorišćenja, koja vrijednost u gotovim proizvodima i koji
utrošak sati se ostvaruje u preradi trupca određene vrste drva, dimenzija
i kvalitete. Na taj način sređeni normativi su postali nezamjenjivo pomagalopri planiranju proizvodnje i oprobano sredstvo za upoređivanje poslovnihrezultata, za ocjenjivanje rada stručnjaka i za usmjeravanje proizvodnje.
Odbacivanjem JUS-a odbacujemo i sva ta teško stečena mjerila efikasnosti
poslovanja, bez kojih ne može biti pravog napretka u preradi. A kad zataji
prerada počne stagnirati i nazadovati, onda neće biti u mogućnosti da plati
odgovarajuću cijenu za sirovinu, čime će automatski biti pogođeno šumarstvo.


3. Za šumarstvo i preradu drva predstavlja težak teret nepotrebno i
duplo investiranje u preradbene kapacitete. Milijarde koje se u to još uvijek
troše predstavljaju čisti gubitak, jer povećavaju obaveze i troškove, a oie
doprinose ništa povećanju proizvedenih količina, vrijednosti proizvodnje i
zaposlenosti.
Naravno, teoretski smo svi protiv takvog investiranja. U praksi se,
međutim, ponašamo drugačije, ne vodeći mnogo računa o tome kakvu
štetu time nanosimo drugim pogonima i kolektivima. Između ostalog, to
dokazuje i naše ponašanje prema JUS-u. JUS možemo iskoristiti kao pomoćno
sredstvo da se, od raspoložive domaće sirovine, odgovarajuće količine oblovine
određene kvalitete i dimenzije izdvoje kao najpogodnije za preradu
bilo u furnir i šperploče, bilo u piljenu građu. Tad bi mogli dovoljno točno
ocijeniti koliko u SRH imamo oblovine za furnir, koliko za šperploče i koliko
za piljenje; da li su nam dostatni postojeći preradbeni kapaciteti ili
treba graditi nove. Time što smo odbacili JUS, mi smo pružili široku


486