DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 82     <-- 82 -->        PDF

potiče na špekulaciju i nelojalnu konkurenciju. Nužno dolazi do duplog


investiranja i trošenja milijardi u gradnje novih pogona koji su proizvodno


i društveno nepotrebni. Na kraju se sve to vraća s kamatima, jer svi pro


mašaji padaju na teret šumarstva i prerade drva. Mjesto da ostvarujemo brz


razvoj i kontinuiran napredak, dolazi do usporavanja proizvodnje i zaosta


janja grana kao cjeline. U tom pogledu ništa ne mogu popraviti pojedinačni


slučajevi onih pogona koji su se u tom poslovnom mutežu dobro snašli i


iskoristili »svoju šansu«, jer je njihov značaj i uticaj u odnosu na cjelinu


slab i manje važan.


U poslovanju drugih privrednih grana u zemlji, a i u drugim zemljama,
poduzimaju se ozbiljni napori i mjere da se putem standarda i definiranjem
kvalitetnih i drugih kriterija zaštite prerađivači, odnosno potrošači i omogući
uspješno odvijanje trgovine. Istovremeno naše šumarstvo ide svojim posebnim
putem, koji sa stanovišta cjeline i budućeg razvoja vodi slabljenju
vlastitih pozicija. Jer takvo djelovanje koje, kroz nekontrolirane istupe pojedinih
šumarskih organizacija, sistematski otežava poslovanje, podriva poslovnu
sigurnost i ometa uspješan razvoj svojih najperspektivnijih poslovnih
partnera prerađivača drva i ne može da se na kraju drugačije završi nego
na štetu šumarstva. Naravno, tu se ne radi o ukazivanju na krivca, jer su
za tu situaciju podjednako odgovorni i šumarstvo i prerada drva, a i društvo
u cjelini zbog nekih još neriješenih pitanja našeg privređivanja. Važnijeod toga jeste, da nas promašaji i uočene nedaće ponukaju da se svi mi
zajedno najozbiljnije potrudimo da prvo nađemo već jednom rješenja kojaće normalizirati naš poslovni život i podići efikasnost privređivanja.


III NEGATIVNE POSLJEDICE NEOBAVEZNOSTI JUS-a


Nastala situacija je izazvala niz negativnih posljedica za rad i razvoj
šumarstva i prerade drva. Mi ćemo istaći samo one najvažnije:


1. Stručni nivo poslova u eksploataciji šuma je velikim dijelom pao na
niske grane. Prikrajanje stabala, taj delikatan i odgovoran posao od koga
zavisi i dobivanje najvrednijih šumskih sortimenata i uspjeh same prerade,
potpuno je izgubio svoj značaj. Rad koji su ranije obavljali najvrsniji manipulanti
i nad kojim je nekad bdjeo šumarski inženjer, nastojeći da proizvedu
što više najvrednijih sortimenata i da se proizvodnju šumskih sortimenata
prilagodi zahtjevima prerade i trgovine, sada je najčešće prepušten
radnicima, koji ne poznaju ni kvalitetne kriterije, ni potrebe prerade, kao
niti zahtjeve tržišta.
Da li će furnirski trupac završiti u pilani, a pilanski trupac u tvornici
furnira, da li ćemo na kraju dobiti Sortimente koji će dati optimalne vrijednost
u preradi, da li se iskrojeni trupac uopće isplati preraditi, o svemu
tome šumarski stručnjaci sve manje razmišljaju, jer se za to ne smatraju
odgovorni. A najgore i najžalosnije je to, da budući mladi inženjeri i tehničari,
ako se tako nastavi, uskoro neće biti ni svjesni toga da se radi naopakoi da se takvim radom nanosi šumskoj privredi ogromna šteta. Tada eksploatacija
šuma neće biti stručan posao, već improvizacija nedostojna naše
struke i zvanja inženjera i tehničara.


Mi se možemo sporiti i prepirati o detaljima kad ocjenjujejemo granicu
kvalitete između pojedinih sortimenata i klasa. Potpuno je prirodno i razum