DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 80     <-- 80 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


DONOŠENJE JUS-a ŠUMSKIH PROIZVODA — SREDSTVO
ZA SREĐENJE I POBOLJŠANJE POSLOVANJA ŠUMARSTVA
I PRERADE DRVA


clipl. ing. Bogomil Čop


/ UVODNE NAPOMENE


S obzirom na okolnosti koje danas vladaju u šumarstvu i industriji
prerade drva, a posebno radi uvriježene prakse i raspoloženja ljudi, donošenje
novog JUS-a jeste dugotrajniji proces u kojem treba najprije raščistiti
raznovrsne dileme i ujednačiti mišljenja o principijelnim pitanjima i tek
onda, kad se zauzmu črsti stavovi o nužnosti njegova donošenja, o tome
kakav nam JUS treba, što treba da obrađuje i regulira i kakve nam koristi
donosi, može se pristupiti izradi nacrta u jednoj ili u više varijanti.


U načelnim raspravama o zauzimanju stavova, usvajanju smjernica i
definiranju zadatka trebaju učestovati po mogućnosti svi oni koji će JUS
primjenjivati u proizvodnji i koji će po JUS-u raditi u prometu drvom.
U izradi samog nacrta učestovati će relativno uska grupa stručnjaka šumarstva
i industrije za preradu drva, koji će usvojene stavove i smjernice
konkretizirati za praktičnu primjenu sa svim potrebnim stručnim i poslovnim
detaljima.


U skladu s tim ovo izlaganje treba shvatiti — prvenstveno — kao slobodnu
raspravu u kojoj ćemo razmijeniti mišljenja, uočiti kompleksnu problematiku
vezanu za donošenje JUS-a ocijeniti štetne posljedice pomanjkanja
JUS-a za šumarstvo i preradu drva, odnosno prednosti za unapređenje
poslovanja ako se JUS usvoji i donese. Bez takvog raščišćavanja neće biti
ni stavova ni akcija. Ovi i ovakvi razgovori, ako ih ovaj skup ili Savez prihvati
kao razumne i korisne za struku, biti će neka vrsta pripremanja radnih
ljudi, prvenstveno inženjera i tehničara, da se ideja o potrebi donošenjaJUS-a postepeno probije, da je kao opravdanu prihvati širi krug radnih
ljudi, te da oni onda argumentima i objašnjavanjem, svojim istupanjemi uticajima u radnim organizacijama izbore da se o tome zauzmu stavovi
i započne organizirana akcija.


Ako želimo da ispadne uspješna, akcija za donošenje JUS-a mora biti
dobro smišljena, pripremljena i organizirana. U njoj mora učestovati širi
krug stručnih i poslovnih ljudi, uvjerenih u opravdanost akcije i dovoljno
upornih da je uspješno privedu kraju i ona bi se trebala voditi paralelno:


— putem šumarskih društava preko SIT-a,
— putem radnih organizacija preko poslovnih udruženja.
482