DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Pregled suzbijanja po gospodarstvima:


Šumsko gospodarstvo »Krndija« Našice 190 ha
»Papuk« P. Slatina 2100 ha
„ »Hrast« Vinkovci 600 ha


Ukupno: 2890 ha


d) Jasenova pipa (Stereonychus fraxini):


Metoda za praćenje ovoga štetnika još nije utvrđena. Kod većih zaraza
pipa se javlja i na mlađim, posebno na dominantnim, stablima jasena (Budigošće
i dr.). Ovoga štetnika nismo posebno suzbijali radi toga što se jasen
javlja pojedinačno ili grupimično u hrastovim sastojinama. Prilikom aviotretirnja
gubara uspješno su suzbijane i ličinke pipe.


SUZBIJANJE ŠTETNIH INSEKATA 1971 — 1975. g.


Podatke o suzbijanju pojedinih štetnih insekata smo prethodno iznijeli.
Najprije su suzbijani razni štetnici (hr. savijač 20 — 25. IV. i mrazovci
20 — 30. IV), a zatim gubar (25. IV — 10. V). Period suzbijanja zavisi o
stanju listanja šume i razvoju štetnih gusjenica. Naročito je nepovoljno
kada su u proljetnom periodu visoke temperature koje ubrzavaju razvoj
ranih štetnika. Međutim, visoke temperature ne utječu toliko i na listanje
šuma, tako da nam nije često moguće pravovremeno izvršiti tretiranje po
metodi zamagljivanja. Tada obično dolazi do većeg ili manjeg oštećenja lisne
površine (slučaj u 1972. godini).


Iznosimo sumarne podatke izvršenih suzbijanja za period 1971 — 1975.
godine:


Šumsko gospodarstvo »Krndija« Našice 3.524 ha
Osijek 7.417 ha
»Papuk« P. Slatina 2.100 ha
SI. Brod 6.801 ha
»Hrast« Vinkovci 48.909 ha


Ukupno: 68.751 ha


Od toga otpada na štetne insekte:


— gubar 33.971 ha
— mrazovci 23.931 ha
— gubar i mrazovci 7.959 ha
— hrastov savijač 2.890 ha
Ukupno: 68.751 ha


Nešto slabiji rezultati suzbijanja bili su u 1973. godini, kada su bile vrlo
visoke "temperature (28° C) za vrijeme provođenja akcije, tako da je DDT
imao smanjenju toksičnost. Najbolji rezultati postignuti su 1975. godine.
Vjerojatno je u prethodnim akcijama na rezultate imala izvjestan utjecaj