DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Napomena:


Prvi podatak je prosječni ulov po stablu.
Drugi podatak je prosječni opseg jednog stabla u grupi.


Radi interesantnosti možemo reći da je najveći ulov velikih mrazovaca,
zavisno o godini, u periodu od 15 — 30. XI, a malog mrazovca u periodu od


25. XI — 10. XII. Iz gornjih podataka je vidljivo da je nakon naglog pada
zaraze u 1973. g. ponovno došlo u 1974. g. do povećanja zaraze mrazovaca.
Suzbijanje mrazovca vršeno je:


1972. g. 7.191 ha
1973. g. 4.058 ha
1974. g. 2.137 ha
1975. g. 10.545 ha


Ukupno: 23,931 ha


Kao što je već napomenuto, u 1972. g. na 7.959 ha vršeno je suzbijanje
mrazovaca i gubara na istoj površini.


Gornji podaci o suzbijanju odnose se na:


Šumsko gospodarstvo »Krndija« Našice 1.893 ha
„ Osijek 475 ha
„ »Hrast« Vinkovci 21.563 ha


Ukupno: 23.931 ha


Iz nekih nedovoljno poznatih razloga na površini 2.401 ha akcija se
morala ponoviti (ŠG »Krndija« Našice 197 ha, ŠG Osijek 109 ha i ŠG »Hrast«
Vinkovci 2095 ha). Međutim, možemo pretpostaviti da je djelomično tome
uzrok zakašnjenje provođenja akcije tako da se dio gusjenica uspije zakukuljiti,
a moguće je da jedan dio kukuljica iz prethodne godine preleži
dijapauzu u tlu.


c) Hrastov savijač (Tortrix viridana):


Za ovoga štetnika nemamo još utvrđene metode praćenja brojnosti.
Zarazu srno do sada utvrđivali okularno, po brojnosti gusjenica i leptira,
te po oštećenju lisne površine. O pojavi zaraze ovoga štetnika već je rečeno.
Tokom zime 1974/75. izvršeno je obaranje stabala u g. j . Slatinsfke nizinske
šume, a zatim je utvrđen broj jajašaca u krošnjama. U tom radu učestvovali
su entomolozi Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Na temelju utvrđenog
broja jajašaca odlučeno je da se provede suzbijanje ovoga štetnika na isti
način kao i gubara.


Suzbijanje hrastovog savijača izvršeno je:


1972. g. 790 ha
1975. g. 2100 ha


Ukupno: 2890 ha