DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 74     <-- 74 -->        PDF

KRATAK OSVRT NA POSLJEDNJU GRADACIJU GUBARA


Posljednja četvrta poslijeratna gradacija gubara započela je 1970. godine
i sada je upravo na završetku. Osobitost ove gradacije je njena dugotrajnost
bez izrazite kulminacije. U ovoj gradaciji česti su bili slučajevi da je u
pojedinim dijelovima istoga šumskog predjela bila istovremena progradacija,
kulminacija i retrogradacija. U ovoj gradaciji gubara slično kao i u prethodnoj,
bili su u prenamnoženju i mrazovci. Glavni štetnici spačvanskih
šuma su upravo mrazovci. Tako je još u 1964. godini u spačvanskim šumama
provedena velika akcija suzbijanja mrazovaca na preko 40.000 ha. Uzrok
ovakove velike pojave mrazovaca je pomanjkanje poplavnih i podzemnih
voda koje su u velikoj mjeri reducirale kukuljice mrazovaca u tlu. Osim
ovih štetnih insekata bilo je na ranom hrastu lužnjaku pojave hrastovog
savijača. Dok se je 1971—72. g. savijač pojavljivao na manjim površinama
(Rešetina, Asadj. Jasenje i Zapadna Kusara) u 1974. g. zahvatio je suvisli
kompleks površine 2531 ha vrijednih starih sastojina u gosp. jedinici
Slatinske nizinske šume. Na 1300 ha ovaj štetnik izazvao je defolijaciju
hrasta. U svim nizinskim šumama bilo je na jasenu veće pojave jasenove
pipe. U cijelom spačvanskom bazenu još 1963. g. bili su svi jaseni totalno
obršteni od pipe. U ovoj gradaciji gubara velika pojava pipe bila je u
periodu 1970 — 1972. godine (spačvanske šume, Rušćik, Đurđevica, Stari
Brezovac, Jasenovača i dr.).


U posljednjoj gradaciji gubar se je pojavio najprije u podunavskim
mekim šumama, zatim u posavskim tvrdim šumama (merolinsko područje),
a kasnije u gotovo svim manjim šumskim predjelima istočnog i sjeveroistočnog
područja našega poduzeća. Gubara jedino nije bilo u spačvanskom
bazenu. Interesantno je, da u ovoj gradaciji zaraza gubara nije prešla
zapadno od zone Valpovo — Koska — Đakovo — Strizivojna.


PRAĆENJE KRETANJA BROJNOSTI ŠTETNIH INSEKATA


Praćenje kretanja brojnosti glavnih ekonomskih i karantenskih štetnih
insekata u šumama vrši se u okviru dijagnostičko prognozne službe ŠPP
»Slavonska šuma«. Međutim, moramo reći da za neke važne insekte (hr.
savijač, jasenova pipa i dr.) još nemamo praktične metode praćenja zaraze.
Nadamo se da će se ovaj problem uskoro riješiti u okviru nove dijagnostičko
prognozne službe, koja treba obuhvatiti cijelu teritoriju Jugoslavije.


a) Gubar (Lymantria dispar):


Brojnost gubara utvrđuje se po jedinstvenoj metodi dijagonalnih pravaca.
Kod te metode vrši se jesenski pregled stabala i utvrđuje postotak
zaraženih stabala i prosječni broj legala po stablu. Na našem području
brojnost gubara se utvrđuje godišnje na 100.000 — 130.000 ha što čini 60%
ukupne šumske površine ŠPP »Slavonska šuma«. Zaraza se ne utvrđuje
u većem dijelu brdskog područja i u nizinskom području u onim šumama
gdje je prethodne godine vršeno aviotretiranje.


Radi toga da bi mogli dobiti uvid u kretanje zaraze gubara iznosimo
tabelu zaraze gubara u posljednjoj gradaciji. Prije toga moramo napomenuti