DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 69     <-- 69 -->        PDF

7. Novonastali sastojinski odnosi u periodu posle provedenih seča su
uslovili da je godišnja veličina »ostalog« pomeranja visinske krive bukve
(pros. 18,5 crn/god.) veća od upoređivane u periodu pre ovih seča (pros.
6,6 cm/god.).
Na osnovu izloženog može se zaključiti da su uvedene — meliorativne


— seče u istraživanom oglednom polju SPP II delimično uslovile, povećanjem
tekućeg visinskog prirasta jele i bukve u periodu posle njihovog
izvršenja i »računskim« podizanjem srednjih visina odgovarajućih debljinskih
stepena (kod bukve), konstatovano pomeranje visinskih kriva ovih
vrsta drveća u periodu 1964/65 — 1968/69. godine. (Da li je uticaj uvedenih
seča na pojavu pomeranja visinskih kriva jele i bukve trajnog karaktera ili
je to samo kratkotrajna reakcija na ove seče, pokazaće dalja istraživanja ovog
problema i na većem broju stalnih oglednih polja na Goču).
Pošto u većem delu fakultetske šume Goč — Gvozdac uvedene seče
imaju meliorativni karakter, što je slučaj i u svim našim približno prebirnim
sastojinama koje se nalaze u fazi prevođenja u ekonomski najoptimalnije
stanje, to se na osnovu ovih istraživanja, kao i nekih koja su u toku,
mogu izvesti sledeći praktični zaključci:


— Konstatovano povećanje tekućeg visinskog prirasta jele i bukve u
periodu posle provedenih seča i »računsko« podizanje srednjih visina odgovarajućih
debljinskih stepena (pri ovim istraživanjima samo kod bukve,
što nije osnov za tvrdnju da do istog ne dolazi i kod jele u drugim sastojinama)
ukazuje i još jednom potvrđuje postavku da je pomeranje visinskih
kriva stalno prisutna pojava u svim našim približno prebirnim sastojinama,
koje se nalaze u fazi prevođenja u ekonomski najoptimalnije stanje.
— Prisutnost istraživane pojave u svim približno prebirnim sastojinama,
koje se nalaze u fazi prevođenja u ekonomski najoptimalnije stanje, ukazuje
da se pri svakom novom uređivanju obim dosadašnjih taksacionih radova
neophodno proširi i na visine. To jest, radi bržeg ostvarivanja postavljenih
ciljeva budućeg gazdovanja u svim približno prebirenim sastojinama, odnosno
njihove brže konverzije u ekonomski najoptimalnije stanje, nužno se
nameće potreba što tačnijeg određivanja osnovnih veličina (sadašnje stvarne
zapremine i zapremine u međuvremenu posečenih stabala) na kojima se
zasniva obračun tekućeg zapreminskog prirasta. Stoga bi se konstrukcijom
visinskih kriva pri svim novim uređajnim radovima u ovim približno prebirnim
sastojinama, odnosno uzimanjem u obzir nastalog pomeranja visinskih
kriva u toku proteklog uređajnog razdoblja, izbegao uticaj ove pojave
na nastanak greške pri obračunu tekućeg zapreminskog prirasta, kao i na
ostale negativne posledice koje proizilaze iz netačno određene navedene
veličine.


LITERATURA


1.
As s mann, E. (1953.): »Die Verlagerung der Höhenkurven von Plenterwaldflächen
und ihre Ursachen« — »Allgemeine forst und Jagdzeitung«.
2.
Bankovdć, S. (1971.): »Istraživanje uticaja pomeranja visinske krive u
neizgrađenim prebirnim tipovima na tačnost određivanja zapremine i zapreminskog
prirasta pri primeni kontrolne metode« — magistarski rad, rukopis.