DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 68     <-- 68 -->        PDF

ćanjem tekućeg visinskog prirasta bukve u posmatranom intervalu vremena,
uvedene seče su delimično dovele i do pojave pomeranja visinske krive ove
vrste drveća u periodu posle njihovog izvršenja.


ZAKLJUČCI


Na osnovu analize rezultata istraživanja mogu se izvesti sledeći zaključci:


1. Konstatovana tendencija udaljavanja unutrašnje izgrađenosti jele i
bukve od tipičine prebirne u periodu pre provedenih seča (1954/55 — 1964/65)
može se zapaziti u periodu posle (1964/65 — 1968/69). Konstatovano udaljavanje
unutrašnje izgrađenosti jele i bukve od tipične prebirne u periodu
posle provedenih seča delimično je nastalo i kao posledica »mehaničkog —
računskog« uticaja izvršenih (meliorativnih) seča, jer se većom sečom najtanjih
kategorija stabala smanjilo njihovo relativno učešće u odgovarajućim
linijama raspodele, a povećalo u srednje jakim i jakim.
2. Pojava pomeranja visinskih kriva jele i bukve u periodu pre provedenih
seča nastala je, najverovatnije, samo kao posledica konstatovanog
nagomilavanja debelih i visokih stabala u sastojini i iz toga proizašlog
udaljavanja njihovih struktura od tipične prebirne, odnosno približavanja
strukturi tipičnih jednodobnih sastojma.
3. Konstatovano pomeranje visinskih kriva jele i bukve u periodu posle
provedenih seča, za razliku od perioda pre, uslovljeno je i daljim udaljavanjem
njihovih struktura od tipične prebirne i meliorativnim karakterom
izvršenih seča u istraživanom oglednom polju.
4. Identičnost visinskih kriva jele premera 1964/65. godine, sa i bez
posečenih stabala, ukazuje da uvedene seče «nisu uslovile »računsko« pomeranje
krive ovog premera. Stoga se može zaključiti da je konstatovano pomeranje
visinske krive jele u periodu posle provedenih seča uslovljeno daljim
udaljavanjem njene unutrašnje izgrađenosti od (tipične prebirne i proizašlim
povećanjem tekućeg visinskog prirasta ove vrste drveća u posmatranom
intervalu vremena.
5. Konstatovano »računsko« podizanje srednjih visina debljinskih stepetna
iznad 50 cm ukazuje da je i ovaj uzrok delimično uslovio pojavu pomeranja
visinske krive bukve u periodu posle provedenih seča. Stoga se može
zaključiti da je konstatovano pomeranje visinske krive bukve u periodu
posle provedenih seča uslovljeno daljim udaljavanjem njene unutrašnje izgrađenosti
od tipične prebirne, proizašlim povećanjem tekućeg visinskog
prirasta ove vrste drveća u posmatranom intervalu vremena i »računskim«
podizanjem srednjih visina navedenih debljinskih stepena.
6. Zajedničko delovanje konstatovanih uzroka na pojavu pomeranja
visinskih kriva jele i bukve u periodu posle provednih seča uslovilo je i
proizašli odnos u veličinama godišnjih pomeranja u upoređivanim intervalima
vremena, to jest da je veličina godišnjih pomeranja visinskih kriva
jele (pros. 12,5 cm/god.) i bukve (pros. 25,5 cm/god.) u periodu posle provedenih
seča veća od upoređivane u periodu pre (pros. 7,0 cm/god. i pros. 6,6
cm/god.).