DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Tabela br. 5


40 50 6o 7o 8o Pros.


PER IOD""~~"~~~----~J^"


cm / pod.
1954/55-- 1964/65. 4,0 5,0 6,0 0,0 lo,o 6,6
1964/65.- 1968/69. 17,5 20,0 25,0 5o,o 55,0 25,5
Razlika lp,5 15to 19,0 22,o 25,0 18,9


Verovatne razloge za konstatovani odnos u veličinama godišnjeg pomeranja
visinske krive bukve u upoređivanim intervalima vremena treba tražiti,
pre svega, u zajedničkom delovanju navedenih uzroka na istraživanu pojavu
u periodu posle provedenih seča. To jest, dok na veličinu pomeranja visinske
krive bukve u periodu pre provedenih seča utiče, najverovatnije, samo
konstatovano udaljavanje njene unutrašnje izgrađenosti od tipične prebirne,
na upoređivanu veličinu u periodu posle ovih seča, pored ovog uzroka, utiču
i »računsko« podizanje srednjih visina debljinskih stepena iznad 50 cm i
proizašlo povećanje tekućeg visinskog prirasta.


Izuzima-njem dela »računskog« pomeranja visinske krive bukve od ukupne
veličine u periodu posle provedenih seča može se konstatovati u kolikoj
su meri samo dalje udaljavanje njene unutrašnje izgrađenosti od tipične
prebirne i proizašlo povećanje tekućeg visinskog prirasta ove vrste drveća
uticali na istraživanu pojavu. To jest, u kolikoj su meri novonastali sastojinski
odnosi u periodu posle provedenih seča uticali na pojavu pomeranja
visinske krive bukve.


Uporednom analizom godišnje veličine »ostalog« pomeranja visinske krive
bukve u periodu posle provedenih seča sa odgovarajućom veličinom u periodu
pre (tabela br. 4), može se konstatovati da je ona veća od upoređivane.
Stoga se na osnovu ovako postavljene uporedne analize može konstatovati
da su novonastali sastojinski odnosi u periodu posle provedenih seča uslovili
veće godišnje pomeranje visinske krive bukve u odnosu na postojeće u
periodu pre.


Tabela br. 4


40 5o 6o 7o 8o Pros.


PSRI0D^~~^-~-~^´


cm / pod.


1954/55.- 1964/65. 4,0 5,o 6,0 8,o lo,o 6,6


"Ostalo" 17,5 17,5 17,5 2o,o 2o,o 18,5


Razlika 15,5 12,5 11,5 12,0 lo,o 11,9


Na osnovu izloženog može se konstatovati da su uvedene — meliorativne


— seče u istraživanom oglednom polju delimično uslovile pomeranje visinske
krive bukve u periodu 1964/65 — 1968/69. godine. Uslovljavajući »računsko«
podizanje srednjih visina debljinskih stepena iznad 50 cm i proizašlim pove