DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 6     <-- 6 -->        PDF

TRAŽENJE POVOLJNIJIH NAĆINA MANIPULACIJE PROSTORNIM
DRVETOM


Tomičić Božidar, dipl. tng. šumarstva


Šumsko gospodarstvo »Mojica Birta« Bjelovar


UVOD


Iznošenje i izvoz prostornog drveta (faza II) od mjesta izrade do po


moćnog stovarišta te utovar u prijevozna sredstva su jedni od najtežih,


najskupljih i do sada najmanje riješenih problema iskorišćivanja šuma.


U nizinskim šumama prostorno drvo se izvozilo kolsko-konjskom zapre


gom, a u prigorskim i brdskim šumama tovarni konj (samarica) bio je


donedavna isključivi iznosač. (SI. 1)


SI. 1 — Tovarni konji (samarica) bili su donedavna isključivi iznosači prostornog
drveta (Foto L. Bjelajac)


Na izvlačenju oblovine bilo sortimentnom bilo debalnom metodom traktori
raznih kategorija već su poodavno na našim radilištima. Zaposlenje
ovih strojeva preko ljetnih mjeseci, uslijed načina sječe i obnove naših


Primljeno 11. XI 1975.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 7     <-- 7 -->        PDF

šuma, samo na isključivom izvlačenju oblovine nije zadovoljavajuće. Naše
selo u promijenjenim uvjetima privređivanja sve više se mehanizira i ponuda
animala je sve manja. Uslijed toga cijene usluga rastu vrlo brzo i u
strukturi troškova za prostorno drvo znaju doseći i do 50%.


Fazu II u Šumskom gospodarstvu »Mojica Birta« Bjelovar prolazi do


350.000 prm, a fazu utovara oko 300.000 prm.
Obzirom na navedene činioce godine 1973. prišlo se je rješavanju problematike
prostornog drveta.


Postavljeni zadaci i način rješavanja


Uočene su tri osnovne grupe problema i na temelju toga postavljeni zadaci.Kako i čime zamijeniti tovarnog konja na iznošenju prostornog drveta
od panja do pomoćnog stovarišta.

Kako tovariti i prevoziti prostorno drvo, a postizavati to uz manje fizičke
napore i veću produktivnost.

Na kojem mjestu i u kakvom obliku izrađivati prostorno drvo.
Redoslijed problema postavljen je prema težini i važnosti za gospodarstvo.
Na širokom prostranstvu gospodarstva u raznim uvjetima rada biti će
mjesta za bezbroj raznih rješenja.
U prvom razdoblju, sve do mogućnosti primjene visokoučinskih strojeva
i izmjene tehnologije u fazi I i II, poljoprivredni traktori
s odgovarajućim priključcima preuzimaju ulogu postupnog
zamjenjivanja tovarnog konja.
Na ovakav put prisililo nas je nekoliko činjenica:radilišta nisu pripremljena za prihvaćanje skupih i visokoučinskih strojeva;

način sječa i obnove naših šuma onemogućava široku primjenu i ekonomično
korištenje skupih strojeva;

stupanj spoznaja i obaviještenosti rukovodnih i obučenost rukovalačkih
kadrova daje prednost primjeni strojeva manjih učinaka, manjih cijena
i manjih rizika;

postoje ustaljene navike radnika u klasičnom načinu izrade prostornog
drveta kraj panja (prerezivanje, obrada, cijepanje i slaganje u složajeve).
Tako izrađeno drvo, u navedenoj slaboj obrađenosti radilišta, mogu
prihvaćati jeftinija i primitivnija sredstva rada u rješavanju faze II.
Klasična cjepanica i oblica izaziva velike troškove prilikom manipulacije
na pomoćnom stovarištu (izlučivanje, slaganje i utovar).
Način rješavanja u fazi II nameće traženje odgovarajuće promjene u
manipulaciji na pomoćnom stovarištu. Posegnuto je za vezanjem većeg broja
komada prostornog drveta u svežnjeve od 0,5, 0,75 i 1,0 prm.


Izučavanje ovih osnovnih problema pokazuje, da ćemo u navedenoj
etapi morati pristupiti promjeni tehnologije kod same sječe izradom dvoi
višemetrica te u daljnjim fazama pratiti to drvo prikladnim rješenjima.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 8     <-- 8 -->        PDF

I. ZAMJENA TOVARNOG KONJA (SAMARICE)
A. Iznošenje poljoprivrednim traktorima
Odabrali smo za osnovni stroj traktor domaće proizvodnje IMT-558.
Osim ovoga može biti i svaki drugi stroj sličnih radnih svojstava.


Izbor traktora odredio je količinu iznošenja od 1,00 prm. Riješili smo
osnovni problem stezanja tereta i nerasipanja u vožnji. Izradili smo dva
tipa uređaja: jedan tip za traktor koji nije opremljen sa vitlom, te drugi za
traktor koji je opremljen dvobubanjskim vitlom.
Traktor IMT-558 sa pristupnom nosivom daskom


SI. 2 — Traktor IMT-558 sa pristupnom nosivom daskom izrađenoj u radionici
gospodarstva nosi teret od 1,00 prm (Foto Lacković)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Iznosi one složajeve do kojih traktor može neposredno pristupiti. Teret
se povezuje lancem zatezačem, a diže hidraulikom traktoru. Nosi ga na
prikladno izrađenoj dasci. (SI. 2) Izrađena je blokada hidraulike, kako se
u vožnji ista ne bi oštećivala. Hidraulika služi samo za dizanje i spuštanje
tereta.


Ovim načinom može se nositi i manja količina od 1,00 prm, ali je tada
učinak neprihvatljiv.


Traktor IMT-558 sa nosivom daskom i »Igland« dvobubanjskim vitlom.


S ovim uređajem traktor može izvlačiti prostorno drvo iz jaraka i nepristupačnih
mjesta, i dalje ga nosi do stovarišta. (SI. 3)


SI. 3 — Traktor IMT-558 sa nosivom daskom izrađenoj u radionici gospodarstva
i dvobubanjskim »Igland« vitlom (Foto Lacković)


— Prednosti upotrebe nosivih dasaka
Jednostavne i jeftine su izrade, lako se poslužuju, ne iziskuju fizički
napor radnika na kopčanju i povezivanju tereta. Najmanje se oštećuje
pomladak i zemljište, jer se teret nosi, a ne vozi ili vuče. Traktor s ovim
priključcima zavlači se u guste sastojine gotovo gdje i tovarni konj. Ovaj
način rada ne zahtijeva neke naročite pripreme.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— Nedostaci upotrebe nosivih dasaka
Potrebno je slaganje složajeva na podloške, a što radnici ne vole. Primjena
je ograničena obzirom da se za mali teret ne isplati upotrebljavati
preko 500 m daljine. Za podizanje tereta potrebna je ispravna hidraulika,
što nije uvijek slučaj u praksi.


— Učinak traktora sa nosivom daskom
Snimanjem je utvrđen dnevni učinak iznašanja po traktoru od 15 do
55 prm na relaciji od 100 — 500 m. Veliki raspon učinka zavisan je ne samo
od relacije, već naročito od udjela veličine složajeva, kao i od svih drugih
činilaca radno-organizacijske naravi.


B) Izvoženje poljoprivrednim traktori ma i kiper
poluprikolicama


Iznošenje ima ograničenu primjenu i zbog toga smo pristupili izradi
vlastite šumske poluprikolice za izvoženje prostornog đrveta.


U želji upotrebe i primjene domaćeg poljoprivrednog traktora u svim
pa i najnepovoljnijim vremenskim i terenskim uvjetima, ograničili smo nosivost
prikolice na 3,0 prm.


Ova se prikolica može kopčati za sve traktore od 35 KS na više.


Poluprikolica Pp-3 KV (SI. 4)


Nosivost 3,0 prm. Utovarni pod prikolice je na 60 cm, a završetak složaja
na 170 cm visine od tla. Kipa pomoću traktorskog vitla i to samo
unazad. Ima 2 šasije. Težina 600 kg. Vrlo je stabilna u bočnoj vožnji.


SI. 4 — Poluprikolica Pp-3 KV izrađena u radionici gospodarstva prikazana na
Simpoziju u Bjelovaru 1974. godine (Foto Čuković)


Poluprikolica Pp-3 K (SI. 5)


Nosivost 3,0 prm. Pod je na 50 cm, a završetak složaja na 160 cm visine od
tla. Kipa samo unazad pomoću hidrauličnog cilindra. Ima samo 1 šasiju.
Težina 470 kg.


Vrlo je stabilna u bočnoj vožnji.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Obadvije prikolice imaju stražnje ručice, koje vozač otvara sa svoga
sjedišta.


SI. 5 — Poluprikolica Pp-3 K izrađena u radionici gospodarstva (Foto Čuković)


— Prednosti poluprikolica
Obzirom na malu utovarnu visinu u prednosti su pred sličnim prikolicama
namijenjenim za prijevoz. Lagane su, pokretljive i ostvaruju zadovoljavajuće
učinke do 2000 m udaljenosti. Kiper uređaji isključuju radnike
na istovaru, a kipanjem unazad izbjegavamo rasturanje drveta po stovarištu.
Nije potrebno u šumi slaganje drveta u složajeve, već je dovoljno drvo
nabacati u hrpe.


— Nedostaci poluprikolica
Neophodan je ručni utovar, jer ništa nije ugrađeno za mehaniziranje
toga posla. Potrebno je pripremiti barem primitivne putne vlake pošto je
ova kompozicija duža nego traktor sa nosivom daskom. Iziskuje odgovarajući
odnos broja tovaraša i poluprikolica. U slučaju nesklada učinak može
obarati uspješnost primjene.


— Učinak traktora sa poluprikolicama
S ovim sredstvima rada postižu se učinci od 24 — 60 prm na relaciji
300 — 2000 m uz odgovarajuću organizaciju radilišta.


Odnos troškova pojedinih sredstava rada u iznošenju — izvozenju prostornog


drveta
Zanimljivo je usporeditifazi II.
indeks troškova pojedinih sredstava rada u
nosivost trošak
tovarni konj (samarica)
noseća daska (jaram)
poluprikol. — bez kiper uređajapoluprikol. — s kiper uređajem
0,3 prm
1,0 prm
2,5 prm
3,0 prm
100%
87%
85%
62%


Podaci su dobiveni snimanjem prilikom rada ovih sredstava na području
gospodarstva. Temelj su kalkulacije važeće za 1975. godinu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 12     <-- 12 -->        PDF

II. IZVOŽENJE I UTOVAR POVEZANOG (PAKETIRANOG) PROSTORNOG
DRVETA


Prostorno drvo manipulirano na klasičan način, bilo uz rad animala bilo
uz upotrebu poljoprivrednih traktora s odgovarajućim priključcima, izloženo
je premetanju pojedinih komada pet i više puta. Osim skupoće, takova
manipulacija iziskuje velike napore radnika na ručnom utovaru pojedinih
komada, naročito teških prostornih sortimenata (npr. tehnička oblica).


Posegnuli smo za povezivanjem pojedinih komada u svežnjeve (pakete)
veličine 0,50, 0,75, 1,00 prm.


Cilj je slijedeći:
— osloboditi se mnogobrojnih manipulacija u pojedinim komadima drveta,


— lišiti radnika teških fizičkih poslova utovara,
— omogućiti efikasnu upotrebu dizalica na utovaru prostornog drveta,

povećati obrtaj kamiona u prijevozu,

smanjiti udjel sve skupljeg rada u proizvodnom postupku.
Paketiranje smo prihvatili kao međurješenje između klasičnog i modernijeg
načina rada, o čemu će biti govora u glavi III.


A. Mjesto i način paketiranja prostornog drveta
Prostorno drvo možemo paketirati kraj panja ili na pomoćnom stovarištu.


1.
Paketiranje kraj panja
To možemo uraditi na dva načina:odmah prilikom sječe i izrade,


— prilikom
sječe i izrade nabaca se drvo u hrpe, a slaganje u okvire
ili paketne prikolice i vezanje obavlja se tek kada drvo dođe na red
7,a izvoženje.
SI. 6 — Poluprikolica za paketiranje kraj panja za 2 svežnja od po 1,0 prm. Izrađena
u radionici gospodarstva. Prikaz rada za stručnjake gospodarstva u sastojini
tuturina g. j . Pakračka gora lipnja 1975. god. (Foto Čuković)
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Postoje određeni okviri u koje radnici, umjesto među kolce, slažu i povezuju
drvo u složaj veličine koji je određen (0,50, 0,75 ili 1,00 prm). Nakon
povezivanja izbacuju složaj dz okvira i nastavljaju sa paketiranjem, zavisno
od napredovanja sječe i izrade. Složajevi se odvoze što je moguće prije (unutar
2—3 tjedna) radi sušenja drva i popuštanja čvrstoće veza.


U drugom slučaju radnici vrše paketiranje u okvire neposredno prije
izvoženja drveta.


SI. 7 — Ručni istovar prikolice bez kiper uređaja u okvir za paketiranje na pom.
stovarištu. Vidi se svežanj od 1,0 prm povezan jednim vezivom od golog čeličnog
užeta. Prikaz rada za stručnjake gospodarstva (Foto Čuko vid)


Rad sa prikolicama primijenjen je u slučaju kada ne posjedujemo ekipaže
u fazi II i prisiljeni smo drvo utovariti u prikolice i paketirati u uređaju
koji je na njima ugrađen. Prikolice vrše odvoz povezanog drveta na
pomoćno stovarište, gdje vrše istovar svežnjeva uređajem za kipanje. Prikolica
je izrađena tako da je veličina svežnja u pravilu 1,0 prm. (SI. 6).


2. Paketiranje na pomoćnom stovarištu
Ovdje upotrebljavamo okvire koji su često s ugrađenim kotačima radi
kretanja po stovarištu. Okviri su tako izrađeni da lako izbacuju svežnjeve.
(SI. 7).


Ovakav rad se primjenjuje kada drvo dolazi na stovarište samaricom ili
prikolicom u rasutom stanju, a želimo postići mehanizirani utovar.


3. Troškovi paketiranja
a) U šum i — prilikom utovara u prikolicu za paketiranje


— Rad
Snimljen je utvrđen utrošak vremena od 4 min/prm za vezanje tereta
HV trakom. Na paketiranju radi vozač i radnik tovaraš. Vrijeme utovara
nije uzeto u obzir, jer ono pripada u CK traktora i u slučaju kada se ne
paketira.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— Materijal
HV traka 19 X 0,6 mm
Svežanj veličine 1,00 prm: 7,40 m/prm = 0,672 kg/prm
Svežanj veličine 0,75 prm: 6,50 m/0,75 prm = 8,50 m/prm = 0,774 kg/prm
Obzirom na česte promjene cijene rada i materijala, ovdje je prikazan
utrošak samo u naturalnim pokazateljima.


b) Na pomoćnom stovarištu — prilikom utovara i paketiranja
u okvire ili kolica


— Rad
Snimanjem je utvrđen utrošak vremena na utovaru i vezanju te kipanju
tereta iz okvira od 18,1 min/prm. Ovdje je uzeto i vrijeme utovara okvira.
No ono se može prebiti sa vremenom slaganja u složajeve na pomoćnom stovarištu.
Ovo vrijeme iznosi 13,7 min/prm. Zato je normalno opteretiti paketiranje
na pomoćnom stovarištu s 18,1—13,7 = 4,4 min/prm.Materijal (nepovratno vezivo) iznosi isto koliko i prilikom paketiranja
u šumi.
4.
Utovar svežnjeva (paketa) u kamione
Odloženi svežnjevi dovezeni prikolicama ili vezani (paketirani) na pomoćnom
stovarištu tovare se u kamione. (SI. 8).


SI. 8 — Utovar svežnjeva u kamione sa prikolicom. Grajfer (hvatač) izrađen po
»Tehnoprojektu« Vinkovcii (Foto Ouković)


Grajfer (hvatač treba prilagoditi svežnju i onemogućiti prekidanje veziva.
Kamion se mora prilagoditi za primanje određenog optimalnog broja
svežnjeva. Izbacuju se lege od trupaca i ugrađuju se stranice lagane za preklapanje
prilikom utovara, a sigurne u vožnji.


Pokazalo se, da kamion FAP 15 BD sa 10 tonskom prikolicom može prihvatiti
35 prm drveta u rasutom stanju, a isto toliko može prihvatiti i paketiranog
drveta uz kombinirano slaganje svežnjeva od po 1,0 prm i pri krajevima
sanduka svežnjeva od po 0,50 prm.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 15     <-- 15 -->        PDF

No prikazala se je optimalnost svežnja veličine 0,75 prm. Skuplji je
obzirom na utrošak veziva, ali je manipulativniji i zahtijeva dizalicu manje
snage i težine. (SI. 9).


´vr
SI. 9 — Kamion natovaren svežnjevima veličine 0,75 prm. Kamion nema potrebne
zaštitne stranice (Foto Čuković)


5.
Osnovni podaci o nekim vezivima (Za sva veziva podaci dobiveni od proizvođača).
a) HV čelična traka (uvozna)


Dimenzija: prekidna čvrstoća m/kp


19 X 0,5
788 kp. 13,0


cea


19 X 0,6 mm 946 kp. 11,0
19 X 0,8 mm 1140 kp. 8,0
19 X 0,9 mm 1197 kp. 7,0
25 X 1,0 mm 1750 kp. 5,0


b)
Golo čelično uže (sajla)


Promjer: prekidna čvrstoća težina
10 mm cea 5190 kp. 0,38 kp/m


c)
Čelična žica (bet. željezo)


Promjer: prekidna čvrstoća težina
8 mm cea 1500 kp. 0,350 kp/m
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 16     <-- 16 -->        PDF

d) Proračun trake za svežanj (bez nadmjere)


Veličina promjer opseg treba trake (2 X)
za odr. za 1,0 prm %
veličinu


1,10 prm 118,5 cm 3,72 m 7,54 m 6,85 m 96,5
1,05 prm 115,5 cm 3,63 m 7,26 m 6,91 m 97,3
1,00 prm 113,0 cm 3,55 m 7,10 m 7,10 m 100,0
0,75 prm 98,0 cm 3,07 m 6,14 m 8,18 m 115,2
0,50 prm 80,0 cm 2,51 m 5,02 m 10,04 m 141,4
0,25 prm 56,0 cm 1,76 m 3,52 m 14,08 m 198,3


Nadmjer a zbog preklapanja veziva iznosi cea 4%.


6. Nešto o nepovratnom i povratnom vezivu
a) Nepovratno vezivo
To su u pravilu razne HV trake. Njihova nabava je dosta teška, bilo na


domaćem bilo na inozemnom tržištu. Osim toga domaće vezivo je slabe
kvalitete, a uvozno je skopčano s nizom teškoća nabave.


Ovo vezivo čini znatan iznos u stavci troškova i isplati se u slučaju
povezivanja drveta kraj panja i prolaza svih faza do kupca, odnosno njegove
proizvodne linije. Tada i kupac ima računa sudjelovati u trošku veziva.


Ovo je vezivo osjetljivo u manipulaciji i često se trga.


b) Povratno vezivo


U pravilu su to vezovi napravljeni od golog čeličnog užeta, a rjeđe od
betonskog željeza.
Skuplji su radi cijene materijala od kojega su izrađeni i potrebe izrade
posebne »brave« za zatvaranje veza oko svežnja.
Obzirom na cijenu izrade potrebno je vraćanje nakon završenog ciklusa,
a to iziskuje od vozača brigu i materijalno zaduženje.
U uvjetima pažljive manipulacije ova veziva su dugotrajna i troškovno
terećenje po svežnju je vrlo maleno.


III. MJESTO I NAČIN IZRADE PROSTORNOG DRVETA
U BUDUĆOJ ETAPI
Prostorno drvo može se izrađivati drugačije nego što je naprijed izloženo.
Klasičan način izrade u naprednim zemljama svijeta je odbačen Mi
se nismo ovim problemima bavili iz naprijed navedenih razloga. No nužna
je potreba brzog svladavanja ovoga prvoga stupnja mehaniziranja manipulacije
prostornim drvetom.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ta potreba proizlazi iz strukture vremena izrade prostornog drveta, gdje
se vidi u što radnik troši energiju, a poduzeće sredstva.


Struktura vremena sječe i izrade po 1 prm


1. Krojenje i razmjer a van je
7,3%
2. Prerezivanje
18,2%
3. Cijepanje i obrada
47,4%
4. Prebacivanje, prijenos, slag 27,1 %
UKUPNO:
100,0%


(Podaci izračunati na osnovu naših normi sječe i izrade i snimačkih
listova).


Vidljivo je, da st. 3. i 4. iznose 74,5% od ukupnog vremena izrade 1 prm.
To su ujedno poslovi koji najviše iscrpljuju radnika sjekača. Izbjeći cijepanje,
te slaganje i suvišno prebacivanje, naš je naredni zadatak.


Treba uzeti u obzir da je u gospodarstvu norma sječe i izrade oblovine
6,3 m3, a za prostorno drvo svega 2,5 m3. Pošto se kod prostornog drveta
vidi gdje je najveći utrošak radnog vremena, lako je postaviti zadatak gdje
treba tražiti izlaz u povećanju produktivnosti rada.


IV. ZAKLJUČAK
1.
Tovarni konji (samarica) na iznošenju prostornog drveta mogu se zamijeniti
poljoprivrednim traktorima opremljenim raznovrsnim priključcima.
Ovi traktori rade i na izvlačenju oblovine te im ´rad na prostornom
drvetu omogućuje zaposlenje tokom cijele godine.
Učinci nisu visoki i mogu zadovoljiti sitnog šumoposjednika. Sječni
etat gospodarstva iznosi 422.606 m3 neto drvne mase, a obavlja se u 298
odjela sa prosječno 1.418 m3 po odjelu.


Niz malenih sječina daje iskorišćivanjoi drvne mase značajku sitnog
šumoposjednika. U malenim i razbacanim sjeoinama zamjena vučnoj
sprezi i tovarnim konjima dugo vremena biti će jeftini, maleni i niskoučinski
agregati.


2.
Prostorno drvo (izrađeno na klasičan način može se vezati u svežnjeve
(pakete) radi izbjegavanja prevelikog broja ručnog prebacivanja pojedinih
komada, uvođenja mehaniziranog utovara, te oslobađanja radnika
teških fizičkih poslova. Treba ga primijeniti kao »međur jesen je« između
klasične i suvremene manipulacije prostornim drvetom.
3.
Stvaranjem kadrova, povoljne klime, potrebnih radno-organizacijskih
uvjeta i postupnim mijenjanjem sječe i obnove naših šuma treba prelaziti
na suvremenija rješenja.
Nužnost je izvršiti koncentraciju sječina, obaviti temeljne pripreme
radilišta, koja će moći prihvatiti visokoučinske strojeve. Uz sadašnje
uvjete takovi strojevi ne mogu dati zadovoljavajuće učinke niti količinski
niti novčano na velikom broju sječina.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Cijepanje, slaganje i ručno mnogostruko prebacivanje prostornog
drveta može se izbjeći izradom u dvo i višemetarskim dužinama.
Rad s ovako izrađenim drvetom nužno nameće nabavu strojeva za
fazu II opremljenih vučno-voznim i utovarnim uređajima (razne ekipaže).
Za fazu utovara i prijevoza do kupca treba se opremiti vozilima pogodnim
za prihvaćanje prostornog drveta izrađenog u oblom stanju.


4.
Treba biti >na čistu da će na području gospodarstva biti opravdanja i mjesta
za sva rješenja. Tovarni konji, poljoprivredni traktori, vozne traktorske
ekipaže u fazi II, a kamionske i traktorske u fazi III imati će svoje
područje rada. Sve će zavisiti od kompleksnosti priprema i ekonomskih
pokazatelja i šabloniziranje neće biti prihvatljivo.
5.
Svako rješenje koje svladava zaostalu tehnologiju sigurno vodi povećanju
proizvodnosti rada i boljim poslovnim rezultatima šumkog gospodarstva.
NOVA PRETPLATNA CIJENA NA ŠUMARSKI LIST U 1976. GODINI!


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, kao izdavač
našeg najstarijeg stručnog časopisa, prisiljen je da realno povisi pretplatu na
Šumarski list u 1976. godini i to:


1. Pojedinci
100 din.
2. Umirovljenici, studenti i đaci 30 din.
3. Ustanove i organizacije 400 din.
4. Inozemstvo
16 dolara USA
Razlozi i detaljno obrazloženje ovoga povišenja pretplate vidljivo je i dokumentirano
u Zapisniku 16. sjednice U. O. Saveza od 11. 9. 1975. g. (zapisnik je
objavljen u S. L. br. 7—10/75). Iz detaljnog finac. obrazloženja u spomenutom
zapisniku vidi se znatan porast troškova papira i tiskarskih usluga, kao i malena


— za stručni list ovakovog ugleda
i dugogodišnjeg izlaženja — tiraža.
Dovoljno je ovdje iznijeti podatak da jedan (1) primjerak kompletnog godišta
Š. L. s 550—600 stranica sadržaja stoji izdavača 321.— din. Međutim istodobno
pojedinacjpretplatnik svojom godišnjom pretplatom od 100.— din. pokriva tek
30°/o ovih izdataka, dok je bespredmetno ovdje uspoređivati spomenute izdatke
i pretplatu umirovljenika, studenata šumarskih škola i fakulteta, đaka i si., čija
pretplata iznosi 30.— din. godišnje.´
Uvjereni smo da će pretplatnici našeg najstarijeg stručnog časopisa uvažiti
dato obrazloženje i pružiti nam daljnju podršku.
Uredništvo Šumarskog lista će svojim daljnjim zalaganjem, i uz redovitije
izlaženje, nastojati svim silama da dade časopisu što prikladniju, korisniju i
atraktivniju fizionomiju, kao i sadržaj lista usmjeriti što više potrebama prakse
i terena!
I na kraju, molimo pretplatnike da pravovremeno uplate pretplatu na Š. L.
za 1976. g., kao i zaostala — iz ranijih godina — dugovanja.


Naš bankovni račun: 30102-678-6249


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Mažuranićev trg 11


420