DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 56     <-- 56 -->        PDF

deli slična tipičnim prebirnim sastojinama. U liniji raspodele stabala jele,
sem izvesnog odstupanja u jačim debljinskim stepenima, broj stabala se
skoro pravilno smanjuje sa svakim jačim stepenom.


U liniji raspodele stabala drugog premera jele, u odnosu na istu liniju
prvog premera, može se zapaziti tendencija smanjivanja relativnog učešća
broja stabala u najtanjim debljinskim stepenima a nagomilavanje u jačim.


grafikon br.1


DEBUINSKA STRUKTURA


JELE U SPPII


40


1954 55god.


1964 65god.


1968 69 god.


30


20


10


10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 deri