DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 55     <-- 55 -->        PDF

boko, sveže i humozno. Ekspozicija jug—jugozapad, nadmorska visina cea
980 m, nagib blag do umereno strm. Po fitocenološkoj pripadnosti pretežno
je Abieto-fagetum drymetosum tipicum a manjim delom galietosum tipicum
(na zaravnima). Smeša stablimična, sklop umereno otvoren. Stanje jelovog
podmlatka je zadovoljavajuće, dok bukovog skoro uopšte nema.


Radi eksperimentalnog istraživanja uticaja uvedenih seča na ostvarivanje
postavljenih ciljeva budućeg gazdovanja u mešovitim sastojinama jele
i bukve u okviru fakultetske šume Goč—Gvozdac, u oglednom polju SPP II
je posle premera 1964/65 godine posečeno 187 nr´Vha, od toga 90 m3/ha jele
i 97 m3/ha bukve. To jest, posečen je ukupno ostvareni tekući zapreminski
prirast proizveden za posmatrani period vremena. Intenzitet seče je za jelu
iznosio 36,2 % a za bukvu 36,6 %,


Po broju posečenih stabala najzastupljeniji su debljinski stepeni do 25
cm. Tako na ove debljinske stepene kod jele otpada 66,3% od ukupnog
broja posečenih stabala a kod bukve 78,1 %. (Veliki broj zaostalih jakih stabala
u ovoj sastojini uslovio je da se tanka zasenjena stabla jele i bukve
suše i na taj način otpadaju iz sastojine. Pored toga, u stablimičnoj smeši
bukva je kao vrsta drveća ugrožena, te se njena tanka stabla deformišu i
suše).


Met od rada


Pri analizi strukture jele i bukve formirni su debljinski stepeni širine
5 om, a u odnosu na visine stabla su grupisana u visinske stepene raspona
3 m. Debljinska i visinska struktura istraživanog oglednog polja prikazana
je samo grafički.


Pri izravnavanju visinskih kriva primenjen je grafički način izravnavanja.
Ovaj način izravnavanja izabran je stoga, što veliki broj stabala u istraživanom
oglednom polju i veoma izražena pravilnost porasta visina sa povećanjem
prsnog prečnika dovodi do toga da se nanošenjem podataka na grafikon
i spajanjem tačaka obrazuje približno kontinuelna kriva linija.


Radi lakše i preglednije analize pojave pomeranja visinskih kriva jele
i bukve dobijene veličine su svedene na jednu godinu. Uporedna analiza
dobijenih veličina pomeranja visinskih kriva jele i bukve vršena je samo
u nekoliko najjačih debljinskih stepena.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


RAZVOJ STRUKTURE JELE I BUKVE


Mada do reagovanja sastojine na uvedene seče u istraživanom oglednom
polju još uvek nije došlo, jer je interval vremena između njihovog izvršenja
i zadnjeg premera isuviše kratak (4 godine), ipak će se radi detaljnije analize
pojave pomeranja visinskih kriva jele i bukve dati i kratak prikaz strukturnih
karakteristika ovih vrsta drveća.


Debljinska struktura jele


Analizom debljinske strukture prvog premera jele u istraživanom oglednom
polju (grafikon br. 1) može se konstatovati da je ona po ovoj raspo


457