DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 53     <-- 53 -->        PDF

PRILOG ISTRAŽIVANJU POJAVE POMERANJA VISINSKIH KRIVA
JELE I BUKVE U NEIZGRAĐENIM PREBIRNIM ŠUMAMA NA GOCU


Mr. STANIŠA BANKOVIĆ — Beograd


Mešovite sastojine jele i bukve u okviru fakultetske šume Goč—Gvozdac i
pored zajedničkog prašumskog porekla nemaju sličnu strukturu. One pokazuju
jednu prelaznu postupnost od skoro tipično jednodobnih sastojinskih oblika do
skoro tipično prebirnih. Zbog uvođenja prebirnog načina gazdovanja, odnosno
zbog uvođenja prebirnih seča one se mogu svrstati u kategoriju prebirnih Šuma
u najširem smislu. U stvari mahom su to sastojine u kojima su u prošlosti vršene
neuredne prebirne seče koje su dovele do narušavanja stabilnosti i unutrašnje
izgrađenosti ovih šuma. Stoga se stanje u kome se ove sastojine trenutno nalaze
ne može smatrati stabilnim, već ono predstavlja samo jednu prelaznu fazu na
putu njihove konverzije u tipični prebirni oblik.


»Kao poseban problem pri organizaciji budućeg gazdovanja ovim šumama
postavlja se uvođenje prebirnih seča u takvom obliku, da je moguće ove sastojine
postepeno približiti tipičnoj prebirnoj formi po elementima njihove unutrašnje
izgrađenosti.« (Miloj kov i ć, D., 1963). U tu svrhu je Katedra za uređivanje
šuma Šumarskog fakulteta u Beogradu postavila veći broj stalnih oglednih površina
u cilju eksperimentalnog iznalaženja najpogodnijih puteva za bržu konverziju
postojećih sastojinskih oblika u tipičan prebirni.


Pošto se samo na osnovu detaljnih analiza dinamike razvitka strukturnih
elemenata ovih sastojina može odlučivati o uvođenju odgovarajućih prebirnih
seča, to su na nekoliko stalnih oglednih površina uvedene seče u cilju eksperimentalnog
utvrđivanja njihovog najpovoljnijeg oblika za različite sastojinske tipove.
(U prvom redu osnovni zadatak uvedenih seča je bio popravka opšteg stanja
— zdravstvenog i kvalitativnog — ovih sastojina, kao i stvaranje optimalnih
uslova za razvitak preostalih stabala jele i bukve. Stoga uvedene seče u ovakvom
obliku imaju meliorativni karakter, posredstvom kojih je u prvom redu uklonjen
prestareli deo inventara snažnih dimenzija i smanjene životne snage, kao i oštećena
i deformisana stabla).


Stoga sva istraživanja tokova razvitka pojedinih strukturnih elemenata i
u periodu posle provedenih seča imaju veliki praktični i teoretski značaj, jer
se samo tako može pratiti njihov uticaj na ostvarivanje postavljenih ciljeva budućeg
gazdovanja u mešovitim sastojinama jele i bukve na Goču.


Problem rada


Svako istraživanje tokova razvitka pojedinih strukturnih elemenata prebirne
sastojine omogućuje da se bolje sagledaju složeni procesi njenog razvoja,
pri čemu je od posebnog interesa poznavanje veličine tekućeg zapreminskog
prirasta, kao i veličine zapremine koja ga je proizvela. »Zapremina
sastojine i zapreminski prirast su one taksacione veličine, koje u prvom
redu ukazuju na proizvodni značaj šume i služe kao mora izražavanja njihove
produktivnosti.« (M i 1 o j k o vi ć D., 1958). Pored toga što je tekući za


455