DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 4     <-- 4 -->        PDF

STRUČNI SKUPOVI


Čuri ć R. Jugoslavenski simpozij o racionalnom korišćenju zemljišta (S00).


MALA ŠUMARSKA KRONIKA (501).


DRUŠTVENE VIJESTI
Zapisnik 17. sjednice U. O-a Saveza ITSDI Hrvatske (511).


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


D.
Cestar : V. Stamenković — Prirast i proizvodnost stabala i šumskih sastojina (513.)
M. Vidaković : A. TUCOVlC — Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka (514).
R.
B e n i ć : Gozdovi na Slovenskom — Hemic i dr. (515).
STRANA STRUČNA LITERATURA


I.
M i k 1 o š : Boletin de la Estaciön Central de Ecologia 1973., 1974.
*


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefoni: 444-206 i 449-686


PROSLAVA
100. GODIŠNJICE NEPREKIDNOG IZLAŽENJA ŠUMARSKOG LISTA
(1876 — 1976)
1
130. OBLJETNICE OSNIVANJA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
(današnjeg Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske)
(1846 — 1976)
uz
slavljenje 35 GODIŠNJICE NARODNOG USTANKA
(1941 — 1976)
Zagreb 11. VI. 1976. g. — Hotel Inter-continental


PROGRAM SVEČANE AKADEMIJE


1.
Otvorenje proslave i pozdravni govori.
2.
Osnivanje i rad Hrvatskog Šumarskog društva od 1846. do 1976. g. (ing. S.
Tomaševski).
3.
Izlazak prvog broja i razvoj Šumarskog lista od 1876. g. do danas (Dr. B. Prpić).
4.
Svečana podjela medalja, priznanja, diploma, značaka i si. istaknutim, počasnim
i zaslužnim stručnjacima, društvenim radnicima, urednicima Š. L., Šumskim
gospodarstvima, DIP-ovima, šumarijama i dr.
5.
Sto godina šuma i šumarstva Hrvatske (prošlost, sadašnjost i vizija budućnosti
struke prof. dr. M. Androić uz suradnju: ing. B. Čopa, prof. dr. Z. Potočića
i ing. N. Gogera).
6.
Kulturno-umj etnički program izvodi vokalni oktet »Gorani« i Zlatko Crnković,
dramski glumac HNK-Zagreb.
Do viđenja 11. VI. o. g. u Zagrebu!