DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 26     <-- 26 -->        PDF

osnivanja posebnog općedruštvenog fonda namijenjenog isplaćivanju ekvivalenta
onim šumskim gospodarstvima koja manje sijeku nego li proizvode
drva na panju. (Usporedi navode u našoj metodološkoj studiji navedenoj u
Uvodu ovog rada.)


U ovom radu nismo ništa posebno naveli za raspodjelu u pomoćnim, sporednim
i nešumarskim djelatnostima šumsko-privredne organizacije. U njihovim
radnim jedinicama ne smije dolaziti do prelijevanja dohotka ni do
bespovratnih beskamatnih unutrašnjih davanja sredstava.


U ovom radu nismo ništa posebno naveli ni o raspodjeli grupama radnika
koji obavljaju zajedničke službe u šumarijama i direkcijama šumskih
gospodarstava, odnosno radne organizacije (OOUR, OUR, SOUR). 0 njima
važe navodi u našem radu navedenom u Uvodu ovog rada.


Isto važi za tehniku raspodjele na pojedine radnike, koja je obrađena na
detaljan način u posebnom našem radu (4), odnosno u četvrtom prilogu našeg
rada koji smo naveli u Uvodu ovog rada.


O svemu tome i drugim detaljima nismo ovdje hotimično ništa naveli
nego smo se ograničili na glavnu problematiku raspodjele u glavnim djelatnostima
šumsko-privredne organizacije.


Na koncu ističemo:


— Moguće je stimulativnu raspodjelu analognu opisanoj u ovom radu
provesti i s obzirom na troškove uz najgore uvjete privređivanja u jednoj šumsko-
privrednoj organizaciji stanovitog bazena, u par šumsko-privrednih organizacija
stanovite republike, u nekoliko šumsko-privrednih organizacija federacije
(dobiju se razlike najbliže diferencijalnim zemljišnim rentama) — ili
s obzirom na troškove uz prosječne uvjete privređivanja u jednoj šumsko-
privrednoj organizaciji, u svima šumsko-privrednim organizacijama stanovitog
bazena, stanovite republike, federacije (dobiju se razlike karaktera planskih
ekstra-dobitaka odnosno ekstra-gubitaka).
— U ovom radu u načelu nismo organizaciono konkretizirali nazive iz
tzv. amandmana i Ustava (OOUR, OUR, SOUR) jer ta problematika nije još
jednodušno riješena u Jugoslaviji, pa je predmet obrade u posebnom našem
radu.
— Umjesto »djelatnosti šumsko-kulturnih radova« i tzv. »amortizacije
šuma« u ovom radu uzeli smo »djelatnost proizvodnje drva na panju« i »financijske
normative za reprodukciju posječenog drva« (suglasno s našim
prijedlozima, 5).
— Ukoliko se uzmu u obzir financijski propisi koji su još uvijek na snazi,
a to znači »djelatnost šumskokulturnih radova« i tzv. »amortizacija šuma« —
otpada sve ono što smo naveli za »djelatnost proizvodnje drva na panju« i
»financijske normative za reprodukciju posječenog drva«, a to znači i ono
u vezi s postotkom p2. U tom slučaju, planska objektivna »cijena proizvodnje«
djelatnosti šumskokulturnih radova (poželjno verificiranih kolaudacijama)
financira se iz tzv. amortizacije šuma, koja predstavlja posebni rashod djelatnosti
iskorišćivanja šuma. Ta planska objektivna »cijena proizvodnje« šumskokulturnih
radova postaje (interna) tržišna cijena djelatnosti šumskokulturnih
radova — pa radnici te djelatnosti mogu ostvariti, prema odnosnim
faktičnim troškovima tih radova, samo odnosnu izvanplansku razliku kao svoj
dohodak (netto produkt) subjektivnog karaktera. S naslova te djelatnosti ne428