DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 24     <-- 24 -->        PDF

manje ili veće razlike planskih objektivnih troškova sječe i izrade po jedinicama
sortimenata, pa i ukupno za sve Sortimente posječene drvne mase (realizacije).
Od takve razlike za ukupnu posječenu drvnu masu, svaka će šumarija
zadržati za sebe njezinih p3 postotaka, a preostalih (100 — p3) njezinih postotaka
ustupit će cjelini šumskog privrednog područja (šumskog gospodarstva),
odnosno kao faktično odvajanje u fondove privredne organizacije. U
toj su se stavci dakle odvojile razlike analogne diferencijalnim zemljišnim
rentama (plodnosti i položaja) pa i posljedice različitog organskog sastava
sredstava koja služe sječi i izradi drva (posljedice različitog stupnja mehanizacije
sječe i izrade drva).


Pošto su šumarije od potencijalnih odvajanja u fondove privredne
organizacije odbile svoje subjektivne komponente financijskih posljedica
uzroka mješovitog karaktera — primjenom postotaka pi, p2 i p3, opisanom
pod toč. 2) a), b), c) — utvrdile su svoja faktična odvajanja u fondove
privredne organizacije. Njihove pak navedene subjektivne komponente kada
sumiraju sa njihovim ukalkuliranim osobnim dohocima — izračunavaju prve
dijelove njihovih dohodaka (netto produkata) subjektivnog karaktera. Na te
svoje dijelove dohodaka trebaju tada primijeniti odnosni planski postotak


— i podijeliti ih na planske dijelove vlastitih osobnih dohodaka i planske dijelove
ulaganja u vlastite fondove; ti su dijelovi subjektivnog i planskog karaktera.
3) Izvanplanske razlike planskih objektivnih »cijena proizvodnje« i faktičnih
»troškova«, obračunatih na mase realizacije odnosno na mase proizvodnje
(ako masa realizacije ima manju vrijednost od mase proizvodnje) djelatnosti
proizvodnje drva na panju i na mase realizacije proizvoda iskorišćivanja
šuma — ostaju u cijelosti šumarijama kao drugi dijelovi njihovih dohodaka
(netto produkata) subjektivnog karaktera, jer su odraz umješnosti,
vještine i zalaganja njihovih radnih kolektiva. U pravilu, same razlike planskih
objektivnih i faktičnih troškova — kao žestoki stimulans — pripajaju
se u cijelosti dijelovima vlastitih osobnih dohodaka šumarija, a redovna ulaganja
u fondove u cijelosti pripajaju se dijelovima ulaganja u vlastite fondove
šumarija (iz prethodne stavke). Ali, prema ograničenim osobnim dohocima
po samoupravnim sporazumima i društvenim dogovorima, čitave izvanplanske
razlike mogu se i pripojiti dohocima (netto produktima) subjektivnog karaktera
šumarija (iz prethodne stavke), pa primjenom odnosnog planskog postotka
zajednički podijeliti na dijelove vlastitih osobnih dohodaka šumarija
i dijelove ulaganja u vlastite fondove šumarija; ti dijelovi tada ostaju subjektivnog
karaktera, ali su pored planskog i faktičnog karaktera. Navedene izvanplanske
razlike uključuju i ovladavanje novom mehanizacijom — bez obzira
da li je nabavljena vlastitim sredstvima ili posuđenim sredstvima šumarije
ili sredstvima preraspodijeljenim od strane cjeline privredne organizacije.


TEHNIKA PRERASPODJELE FAKTIČNIH ODVAJANJA U FONDOVE
PRIVREDNE ORGANIZACIJE — ŠUMARIJAMA


Budući da je faktično odvajanje u fondove privredne organizacije rezultat
objektivnih uvjeta privređivanja, predlažemo da se ono najprije koncentrira
u cjelini šumskog privrednog područja (šumskog gospodarstva), odnosno
privredne organizacije, a zatim na temelju financijski izbalanciranih per