DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 21     <-- 21 -->        PDF

posječenog drva na panju (uzgajanja šuma) i sječe i izrade drvnih sortimenata
— to tehnikom računanja troškova u svima navedenim postocima uključeni
su i stanoviti postoci »planske objektivne razlike jediničnih troškova
rada zbog različite mehaniziranosti« (različitog organskog sastava sredstava,
i to u momentu planske kalkulacije).


Te »stanovite postotke« teško je objektivno izračunati tako da se odnose
samo na subjektivnu komponentu, a da ne obuhvaćaju objektivnu komponentu,
koja je rezultat prirodnih uvjeta i zatečenih investicija cjeline šumskog
gospodarstva ili društva. Predlažemo da se kao konvencija usvoji, da se
ti »stanoviti postoci« — kao maksimalni — izračunavaju tako da se vlastite
investicije radnog kolektiva radne jedinice (iz njegovih sredstava ili njegova
bankovnog kredita, revalorizirane) stave u postotni odnos prema ukupnoj (revaloriziranoj)
nabavnoj vrijednosti odnosnih sredstava. Tako izračunate maksimalne
iznose treba još reducirati, vodeći računa o utjecanju čisto prirodnih
uvjeta.


Pri postotku pi radi se o investicijama za šumske komunikacije, ali i za
sama transportna sredstva. Pri postotku p2 radi se o investicijama koje predstavljaju
(intenzivnu ili ekstenzivnu) proširenu biološku reprodukciju drva,
tj. za šumske melioracije (u šumsko tlo ili šumske sastojine) i pošumljivanja
i si., ali uključuju i nabavke odnosne opreme. Pri postotku p3 radi se o investicijama
za nabavke odnosne opreme (motorne pile i dr.).


Postotak pi bit će relativno mali, jer na troškove transporta objektivno
snažno djeluju prirodni uvjeti i šumske komunikacije kojih izgradnju nije
financirao radni kolektiv radne jedinice; iznos na koji se primjenjuje taj postotak
može, naprotiv, biti razmjerno veliki. Postotak p2 bit će vrlo mali, jer
je vrijednost (reprodukciona) današnjih šuma golema a u njih investirani
minuli rad u pravilu malen (a često za dalju prošlost i neevidentiran). Postotak
p3 bit će relativno visok, jer je oprema za sječu i izradu drvnih sortimenata
relativno kratkotrajna pa je nabavljena pretežno sredstvima radnog kolektiva
radne jedinice; ipak, ne smije se zaboraviti da ovdje imaju snažni
utjecaj prirodni faktori (stanište, vrst drveća); iznos na koji se primjenjuje
taj postotak razmjerno je mali.


Postoci, koji su komplementarni navedenima, tj. (100 — pi), (100 — p2)
i (100 — pa), odnose se na preostale objektivne komponente mješovitih uvjeta
privređivanja — koje ne trebaju ulaziti u unutrašnju raspodjelu radnim kolektivima
radnih jedinica.


Što da se čini, ako se proizvodnja ostvari pod bitno drukčijim uvjetimanego li što je bila predviđena financijskim planom? To se može dogoditi uslijed
nepredviđenih poplava, snijega, kiša, kalamiteta, i si. U takvim slučajevima
treba sastaviti rebalans financijskog plana... Razlika prvotnog i rebalansiranog
financijskog plana smatra se da je objektivnog karaktera, pa ide
u korist odnosno na teret cjeline šumskog privrednog područja, tj. šumskog
gospodarstva. Dakle, samo razlika rebalansiranog plana i faktičnog ostvarenja
smatra se da je subjektivnog karaktera, pa ide u korist odnosno na teret
samog radnog kolektiva radne jedinice (šumarije).


Kako pak stoji s promjenama privrednih propisa, mjera i instrumenata
(zakonske obaveze, pa i ugovorne obaveze)? Navedene promjene treba posebno
odvojiti računanjem, jer se smatra da su objektivnog karaktera, pa se
obračunavaju u korist odnosno na teret cjeline privredne organizacije.