DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 20     <-- 20 -->        PDF

STIMULATIVNA RASPODJELA I IZJEDNAČENJE UVJETA
PRIVREĐIVANJA U SUMSKO-PRIVREDNOJ ORGANIZACIJI


Raspodjela (unutrašnja) u šumsko-privrednoj organizaciji treba biti (kao
i u drugim granama djelatnosti) stimulativna, tj. ovisiti samo o onim uzrocima
na koje radni kolektiv radne jedinice može subjektivno utjecati. Prema
tome, putem unutrašnje raspodjele radnom kolektivu radne jedinice ima
pripasti izvanplanska razlika između planskih objektivnih »cijena proizvodnje
« (troškovi plus npr. 6% u ime redovnog odvajanja u fondove) i faktičnih
»troškova« (s gledišta poduzeća /a ne društva/). Ta izvanplanska razlika posljedica
je umješnosti, vještine i zalaganja radnog kolektiva radne jedinice
te njegova ovladavanja novom mehanizacijom.


Pri tome planski objektivni troškovi se temelje:na konkretnim uvjetima;

na (tehničkim) radnim normama, odnosno normativima;

na realnim planskim cijenama i tarifama ukalkuliranih osobnih dohodaka
u momentu planske kalkulacije;

na, u momentu planske kalkulacije, raspoloživom oruđu za rad.
Prema tome, ti planski objektivni troškovi vode računa o plodnosti proizvodnje
drva na panju, o položaju prema tržištu posječene drvne mase u iskorišćivanju
šuma, o terenskim prilikama i nužnim vrstama i intenzivnostima
sječe drvne mase u iskorišćivanju šuma, o zatečenoj mehanizaciji u momentu
planske kalkulacije. To znači da oni vode računa o svemu — osim o
subjektivnoj umješnosti, vještini i zalaganju radnog kolektiva radne jedinice
te njegovu ovladavanju novom mehanizacijom; ukratko, oni vode računa o
objektivnim i mješovitim uvjetima privređivanja! Financijske posljedice tih
objektivnih uvjeta privređivanja — treba odvojiti od raspodjele radnom kolektivu
radne jedinice! Analogno treba odvojiti financijske posljedice objektivne
komponente mješovitih uvjeta privređivanja od raspodjele radnom kolektivu
radne jedinice! Time će se radnom kolektivu radne jedinice raspodijeliti
samo navedena izvanplanska razlika i (preostala) subjektivna komponenta
mješovitih uvjeta privređivanja — a to znači, stimulativno, samo ono
što ovisi o subjektivnom utjecanju samog radnog kolektiva radne jedinice!


Navedena izvanplanska razlika obuhvaća sve financijske posljedice naknadne
(iza momenta planskih kalkulacija) mehanizacije, racionalizacije, ukratko
— veće proizvodnosti rada (od razine postignute prije momenta planskih
kalkulacija) postignute putem bolje umješnosti, vještine i zalaganja radnog
kolektiva radne jedinice te putem njegova ovladavanja novom mehanizacijom.


Navedena subjektivna komponenta mješovitih uvjeta privređivanja obuhvaća
stanoviti postotak »planske objektivne razlike jediničnih troškova ukupnog
šumskog transporta« (analogna diferencijalnim zemljišnim rentama položaja),
stanoviti postotak »planske objektivne razlike jediničnih troškova za
reprodukciju posječenog drva na panju« (analogna diferencijalnim zemljišnim
rentama plodnosti), stanoviti postotak »planske objektivne razlike jediničnih
troškova sječe i izrade drvnih sortimenata« (analogna diferencijalnim
zemljišnim rentama /plodnosti i položaja/). Budući da dolazi do različitog organskog
sastava sredstava, a u njima onih oruđa za rad koja je financirala
radna jedinica, i to pri radovima ukupnog šumskog transporta, reprodukcije