DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 19     <-- 19 -->        PDF

POJEDNOSTAVNJENA STIMULATIVNA RASPODJELA
U ŠUMSKOMPRIVREDNOJ ORGANIZACIJI
NA TEMELJU IZJEDNAČAVANJA UVJETA PRIVREĐIVANJA*


Prof. Dr BRANKO KRALJIĆ — Zagreb,
Katedra za ekonomiku šumarstva i drvne industrije,
Šumarski fakultet — Zagreb


UVOD


U svojoj metodološkoj studiji »NAČELA RASPODJELE U ŠUMARSTVU«,
Zagreb 1971. — prikazali smo odnosnu problematiku. Pri tome smo odvojeno
prikazali kako bi trebalo postupati po pojedinoj financijskoj posljedici pojedinog
uzroka koji je karaktera objektivnog, subjektivnog ili mješovitog s obzirom
na utjecaj od strane radnog kolektiva radne jedinice. Pored toga obuhvatili
smo odnosnu problematiku djelatnosti šumskoga gospodarenja (proizvodnje
drva na panju i iskorišćivanja šuma), dakle odnosa na relaciji šumarije—
šumsko privredno područje (šumsko gospodarstvo), a zatim odnosa
drugih djelatnost (pomoćne, sporedne i nešumarske), dalkle drugih organizacionih
jedinica i šumskog gospodarstva (kao cjeline). Napokon smo obuhvatili
niz detalja koji se odnose na tu problematiku. Sve to traži znatno predznanje
iz Ekonomike šumskoga gospodarenja pa i Političke ekonomije, a pri
provedbi i znatan stupanj savršenosti poslovanja osobito računovodstvene
službe (knjigovodstva).


S obzirom na konkretne uvjete i mogućnosti naših šumsko-privrednih
organizacija i kadrova u šumarstvu — pokazalo se je da u prvo vrijeme ne će
biti dovoljno objaviti samo odnosna provedbena uputstva (kako je to bilo
predviđeno u navedenom djelu), nego da će biti potrebno predložiti pojednostavnjenu
metodiku s pojednostavnjenim provedbenim uputstvom. Potonja
metodika i potonje uputstvo trebaju biti tako jednostavni i jasni svakome —
da se uzmognu relativno lako provesti u našoj praksi. Pri tome će biti potrebno
žrtvovati nešto točnosti i konsekventnosti i zadovoljiti se pravilnim
odvajanjem glavnih financijskih posljedica nejednakih uvjeta privređivanja
u šumarstvu.


U produžetku ovog napisa pokušat ćemo prikazati potonju pojednostavnjenu
metodiku stimulativne raspodjele u šumarstvu.


* Ovaj rad je izrađen prema narudžbi i uz financiranje Sindikata radnika industrije
i rudarstva Hrvatske — Predsjedništvo. On je prikazan prilikom Savjetovanja
održanog u povodu proslave 25-godišnjice Šumarskog fakulteta Univerziteta
u Sarajevu 23. 10. 1974.
Primljeno 11. 4. 1975. godine.