DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Cijepanje, slaganje i ručno mnogostruko prebacivanje prostornog
drveta može se izbjeći izradom u dvo i višemetarskim dužinama.
Rad s ovako izrađenim drvetom nužno nameće nabavu strojeva za
fazu II opremljenih vučno-voznim i utovarnim uređajima (razne ekipaže).
Za fazu utovara i prijevoza do kupca treba se opremiti vozilima pogodnim
za prihvaćanje prostornog drveta izrađenog u oblom stanju.


4.
Treba biti >na čistu da će na području gospodarstva biti opravdanja i mjesta
za sva rješenja. Tovarni konji, poljoprivredni traktori, vozne traktorske
ekipaže u fazi II, a kamionske i traktorske u fazi III imati će svoje
područje rada. Sve će zavisiti od kompleksnosti priprema i ekonomskih
pokazatelja i šabloniziranje neće biti prihvatljivo.
5.
Svako rješenje koje svladava zaostalu tehnologiju sigurno vodi povećanju
proizvodnosti rada i boljim poslovnim rezultatima šumkog gospodarstva.
NOVA PRETPLATNA CIJENA NA ŠUMARSKI LIST U 1976. GODINI!


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, kao izdavač
našeg najstarijeg stručnog časopisa, prisiljen je da realno povisi pretplatu na
Šumarski list u 1976. godini i to:


1. Pojedinci
100 din.
2. Umirovljenici, studenti i đaci 30 din.
3. Ustanove i organizacije 400 din.
4. Inozemstvo
16 dolara USA
Razlozi i detaljno obrazloženje ovoga povišenja pretplate vidljivo je i dokumentirano
u Zapisniku 16. sjednice U. O. Saveza od 11. 9. 1975. g. (zapisnik je
objavljen u S. L. br. 7—10/75). Iz detaljnog finac. obrazloženja u spomenutom
zapisniku vidi se znatan porast troškova papira i tiskarskih usluga, kao i malena


— za stručni list ovakovog ugleda
i dugogodišnjeg izlaženja — tiraža.
Dovoljno je ovdje iznijeti podatak da jedan (1) primjerak kompletnog godišta
Š. L. s 550—600 stranica sadržaja stoji izdavača 321.— din. Međutim istodobno
pojedinacjpretplatnik svojom godišnjom pretplatom od 100.— din. pokriva tek
30°/o ovih izdataka, dok je bespredmetno ovdje uspoređivati spomenute izdatke
i pretplatu umirovljenika, studenata šumarskih škola i fakulteta, đaka i si., čija
pretplata iznosi 30.— din. godišnje.´
Uvjereni smo da će pretplatnici našeg najstarijeg stručnog časopisa uvažiti
dato obrazloženje i pružiti nam daljnju podršku.
Uredništvo Šumarskog lista će svojim daljnjim zalaganjem, i uz redovitije
izlaženje, nastojati svim silama da dade časopisu što prikladniju, korisniju i
atraktivniju fizionomiju, kao i sadržaj lista usmjeriti što više potrebama prakse
i terena!
I na kraju, molimo pretplatnike da pravovremeno uplate pretplatu na Š. L.
za 1976. g., kao i zaostala — iz ranijih godina — dugovanja.


Naš bankovni račun: 30102-678-6249


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Mažuranićev trg 11


420