DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Remic i drugovi, Gozdovi na Slovenskem,
Ljubljana 1975, str. 309, sa brojnim
slikama i crtežima


Knjiga, koja nam je došla u ruke
»Gozdovi na Slovenskem«, predstavlja prvu
publikaciju ove vrste, koja je izišla
u SFRJ. Izdavači knjige su Založba Borec
i Poslovno združenje gozctaogospodarskih
organizacij u Ljubljani.


Štampana je u velikom formatu 31x
25 am) sa brojnim uspjelim slikama u
koloru i crno bijeloj tehnici.


Navodimo samo članke u knjizi i njihove
autore:


Prof. dr. France Avčin, Gozd človaku (Šuma
čovjeku);


Prof. dipl. ing. Franjo Sevnik, Zgodovina
naših gozdov in gozdarstva (Povijest
naših šuma i šumarstva);


Dr. Vera Gregorič, dipl. ing. Janko Kalan
i dr. Zivko Kosir, Geološka in gozdnovege
taci j ska podoba (Geološke i šumske
vegetacijske prilike);


Dipl. ing. Milan Ciglar, Gozdovi in naravno
ravnotežje (Šuma i prirodna ravnoteža);


Dipl, biolog Stane Peterlin, Varstvo narave
im goizdarstvo (Zaštita prirode i šumarstvo)
;


Prof. dipl. ing. France Rainer i dipl. ing.
Mar j an Zemljič, Vpliv gozdov na vodni
režim in erozijske procese (Upliv šuma
na vodni režim i erozijske procese);


Prof. dr. Dušan Mlinšek, Kako gajimo
gozdove (Kako uzgajamo šume);


Dr. Rudolf Pipan, O urejenom gospodarenju
z gozdovi (O uređenom gospodarenju
sa šumama);


Dipl. ing. Anton Simonič, Prosto živeče
živlastvo (Životinjski svet šuma);
Dipl. ing. Ciril Remic, Iskorišćavanje gozdov
(Iskorišćavanje šuma);


Dipl. ing. Lojze Žumer, Les v gospodarskem
razvoju Slovenije (Drvo u gospodarskom
razvoju Slovenije);


Dipl. ing. Lojze Funkl, Proizvodna zrno
gljivost gozdov (Proizvodne mogućnosti
šuma);


Dipl .ing. Lojze Funkl, Gozdnogospodarska
območja (Šumsko gospodarska područja);


Tone Svetina, Gozd in vojna (Šuma i rat);
Dipl. ing. Marko Kmecl, Gozd v slovenski
umetnostii (Šuma u slovenskoj umjetnosti);
Dipl. ing. Ivo Puncer, Vode in ribe (Vode
i ribe).


Kao što se to već iz ovog sadržaja vidi,
knjiga je obuhvatila sve djelatnosti šumarstva
i daje vrlo lijep popularni prikaz
šuma Slovenije, iako se mora priznati
da pojedini članci predstavljaju i čis/te
znanstvene radove.


Smatram da su ovakve publikacije vrlo
korisne i nadamo se da će to biti poticaj
i za druge naše republike i pokrajine,
da izrade slične publikacije.


Knjiga je tiskana u Italiji, a tehnički
ju je uredio S. Morozov.


Drugovima iz Slovenije treba čestitati
na ovako lijepom i reprezentativnom izdanju.


Prof. dr. Roko Benić


OBAVIJEST


Društvo genetičara Jugoslavije — Novi Sad organizira od 7—11.


XI. 1976. g. u Dubrovniku I. Kongres genetičara Jugoslavije.
Uvodne referate podnijeti će istaknuti znanstveni radnici: dr. Lj.
Berberović (Sarajevo), dr. S. Borojević (Novi Sad), dr B. Garzičić
(Beograd), dr. A. Kaštelan (Zagreb), akademik D. Kanazir (Beograd),
dr. E. Ločniškar (Ljubljana), dr. D. Marinković (Beograd), dr. Lj. Zergollern
(Zagreb) i dr. S. Živković (Beograd).


Za detaljnije obavijesti obratiti se na Organizacijski odbor Kongresa
(predsjednik prof. dr. M. Vidaković, Zagreb, Šumarski fakulet,
pp 178).