DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Mora se naglasiti da je autor uvrstio u
svoju knjigu osim rezultata stranih autora
iz nauke o prirastu i dostignuća domaćih
autora, tako da šumarski stručnjak na
jednom mjestu nalazi podatke o istraživanju
prirasta u Jugoslaviji.


Aleksandar R. Tucović: PRAKTIKUM
IZ GENETIKE SA OPLEMENJIVANJEM
BILJAKA. Izdavačko poduzeće Građevinska
knjiga, Beograd 1975. Knjiga ima 242
str. teksta uključujući 99 slika i 38 tabela.


Materijal u knjizi je podijeljen u 9 poglavlja
i to:


1.
Citološke osnove genetike sa oplemenjivanjem
biljaka.
U ovom poglavlju prikazana je: metodika
i tehnika citoloških istraživanja, postupak
za pravljenje mikrotomiških preparata,
postupak za pravljenje brzih preparata,
dioba stanica i utvrđivanje broja i
morfologije kromosoma, mitoza, mejoza
kod kukuruza, mejoza kod bijele topole.


t


2.
Individualna promjenljivost biljaka i
metode njenog proučavanja.
Prikazana je individualna promjenljivost
na nivou modifikacija, mutacija i kao
rezultat kombinacija, rekombinacija i interakcija
nasljednog materijala obadva roditelja.


3.
Metode izučavanja individualne promjenljivosti.
Prvo su opisana kvantitativna i kvaliteti
vna svojstva. Zatim je prikazana metoda
kako se izučava individualna promjenljivost.
Kod toga je prikazan varijacioni
niz, statistički parametri i metode raznih
statističkih obračuna.


4.
Genetska analiza i oplemenjivanje biljaka
putem kontroliranog križanja.
U ovom poglavlju obrađeno je slijedeće:
odabiranje roditeljskih biljaka, upoznavanje
sa cvatnjom i građom cvijetova
ekonomski značajnih drvenastih vrsta,
utvrđivanje razmnažanja pomoću apomiksisa,
sakupljanje polena i njegovo uskladištenje,
određivanje kvalitete polena, tehnika
križanja drvenastih biljaka, tehnika
križanja šumskog i ukrasnog drveća
na odrezanim granama, analiza morfoloških
svojstava hibridnih biljaka i provjeravanje
slaganja dobivene sa očekivanom
(teorijskom) segregacijom.


Navedena knjiga može se samo preporučiti
svakom šumarskom stručnjaku, jer
će na jednom mjestu naći sve o rastu i
prirastu drveća i sastojina.


Dr. Dražen Cestar


5.
Inbridiio izrođavanje i heterozis.
Prikazan je inbriding, prostorna izolacija
usamljenih radnih stabala drveća i
grmlja i samociplođnja, inbriding linije,
obični i dvostruki hibridi kukuruza.


6.
Individualna selekcija.
Ovo poglavlje obuhvaća: određivanje
sjemenskih ili plus stabala, izbor brzorastućih
sadnica u rasadnicima, provjerava
genetičke konstitucije plus stabala pomoću
potomstva, izbor stabala s ekstremnim
fenološkim pojavama, odabiranje polaznog
materijala prema otpornosti na
niske temperature i na mrazeve za vrijeme
vegetacije.


7.
Sjemenske plantaže.
Prikazano je cijepljenje bukve i plus
stabala oraha radi podizanja klonskih sjemenskih
plantaža.


8.
Oplemenjivanje drveća i grmlja na otpornost
prema bolestima i insektima.
U ovom poglavlju dat je prikaz oplemenjivanja
ariša na otpornost na rak,
hrastova na otpornost prema popelnici,
brijestova na otpornost prema holandskoj
bolesti.


9.
Odabrani zadaci iz pojedinih oblasti
genetike s oplemenjivanjem biljaka.


Ovdje su dati zadaci sa rješenjima.


Na kraju svakog poglavlja data je literatura
a na kraju knjige citirana je literatura
koja se odnosi na više poglavlja.


Ovaj praktikumTe prvi takve vrste kod
nas. Veoma korisno će poslužiti ne samo
studentima i post diplomantima na Šumarskim
fakultetima u zemlji već i doktorantima
i naučnim radnicima, koji se
bave istraživanjima iz genetike i oplemenjivanja
biljaka. Ovom knjigom Prof. A.
Tucović je zaokružio svoj nastavno-naučni
publicistički rad. Njegova prva knjiga nosi
naslov: Genetika sa oplemenjivanjem
biljaka. Izdanje Građev. knjige, Beograd
1973. Ovim dvjema knjigama autor je veoma
obogatio našu mladu znanost Oplemenjivanje
šumskog drveća i s njom povezanu
genetiku. Knjige preporučujemo stručnoj
javnosti.


Prof. Mirko Vidaković