DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 110     <-- 110 -->        PDF

2.
Kroz selekciju [pristiglih članaka i usmjerenije
pisanje, šumarski list mora
biti prikladniji, korisniji i atraktivnji
po svojem sadržaju i više usmjeren potrebama
terena.
3. Aktualne znanstvene članke i dalje objavljivati,
ali u sažetom i prihvatljivijem
obliku i kratkim uputstvom autora
na koji način i kako da stručnjaci
na terenu pristupe primjeni ovako objavljenih
znanstvenih zaključaka
4. Članci iz povijesti našega šumarstva i
drv. ndustrije trebaju biti bogatije zastupani
na stranicama Šumarskog lista.
5. Stručnim polemikama praktičara i znanstvenika
davati prednost, vodeći pri
tome brigu da se ne degradira kvaliteta
sadžaja.
6. Otvoriti
nove stručne rubrike iz područja
zaštite čovjekove okoline, lova,
lovnog gospodarstva i pravnu rubriku,
koje će donositi opće i stručne zakonske
odluke i propise s potrebnim stručnim
komentarom i primjerima.
7. Objavljivati zanimljive članke i sastavke
koje su već donijele informativne
novine i bilteni pojedinih Šumskih gospodarstava,
u cijelosti ili u skraćenom
obliku, kao i matične podatke tzv. »Osobnu
kartu« pojedinih šumskih gospodarstava,
šumarija, drvno-industrijskih
poduzeća, njihovo gospodarsko stanje
i si.
8. Također,
donositi opise strojeva i podatke
o učincima i radu iz područja
mehanizacije, transporta, izgradnje
šumskih saobračajmica, ekonomike i si.
9. Članke »visoke« stručnosti, suvišna obrazlaganja,
opsežnu dokumentaciju,
brojne i glomazne tabele uredništvo
Š. L. ne treba objavljvati.
10. Nastojati da Š. L. izlazi što redovitiqe
i u obliku dvobrojeva sa cea 110—130
stranica sadržaja.
11. Redakcijski odbori Š. L. trebali bi se
sastajati češće, a najmanje svaka 2-3
mjeseca jedanput.
12. Nakon detaljnog financijskog obrazloženja
prisutni članovi jednoglasno prihvaćaju
novu PRETPLATU NA ŠUMARSKI
LIST U 1976. GODINI, koja iznosi:
a) pojedinci ..... . .100 din
b) umirovljenici, studenti i
đaci 30 din
c) Radne organizacije
ustanove i si 400 din
d) inozemstvo 400 dinSavez je suglasan da Institut za drvo
osposobi dio podrumskih prostorija u
Šumskom domu za laboratorij i ispitnu
stanicu za čvrstoću i kvalitetu stolica
i tapeciranog namještaja i izvrši
predloženu adaptaciju (dopis: br. 133/
75 od 26. 09. 1975). Istodobno se Institutu
prolongira postojeći ugovor do
kraja 1980. g., ukoliko ne nastupe neki
posebni razlozi i uvjeti.

Razloge, koje UPIN-Zagreb (udruženje
proizvođača namještaja) iznosi u dopisu
br. 11368/75. od 24. 10. 1975. Savez
prihvaća. U. O. se ne protivi zamjeni
prostorija s Poslovnim udruženjem celuloze,
ambalaže i papira.

Savez će organizirati predavanje akademika
dr. P. Fukareka pod naslovom:
Prašuma Peručica na granici Bosne i
Crne Gore, koje će se održati 31. XI.
o. g.
— Povodom proslave 90 godišnjice postojanja
Hrvatskog prirodoslovnog društva,
koje se održava u Zagrebu od 12


14. XI. o. g., Savez će obavijestiti svoje
članstvo i slavljeniku uputiti pismenu
čestitku.
— ing. I. Delajković iznosi stanje blagajne
i žiro računa Saveza i stupanje na snagu
nove pretplate za Š. L. u 1976. g. i
ističe uspješno zalaganje ing. S Vanjkovića
i mr. Đ. Kovačića i dr. B. Prpića
na prikupljanju pretplate i poticanju
šumara da se pretplate na list.


ad 3:ing. S. Tomaševski, ing. T. Krnjak,
prof. dr. Z. Potočić, ing. D. Brkanović
i ing. N. Goger donijet će odluku o sasatavu
dnevnog reda, temama dijela
Plenuma i tko će ih prirediti.
ad 4:početkom 1976. g. predsjednik dr. J.
Martinović i tajnik ing. D. Böhm Šumarskog
društva — Zagreb izvršiti će
potrebne predradnje oko saziva skupštine,
na kojoj će se izabrati nova uprava
ŠD — Zagreb.
ad 5:Blaktra-Zagreb izvršila je ugovorene radove
u vezi premještaja kućnog kablovskog
priključka, ugradila 3 pojna trofazna
kao i 3 jednofazna voda. Dovršavaju
se radovi oko zatrpavanja i asfaltiranja
raskopanog pločnika, kao i
žbukanje raskopanih mjesta u zidovi