DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 109     <-- 109 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


17. sjednice Upravnog odbora, proširene
s članovima Nadzornog odbora, koja je
održana 11. XI. 1975. g. u društvenim prostorijama
Saveza u »Šumarskom domu«,
Zagreb, Mažuraničev trg 11.
Prisutni: ing. M. Blažević, ing. I. Delajković,
dr. N. Komlenović, ing. T. Krnjak,
ing. I. Milinović, ing. S. Vanjković i ing.


R.
Antoljak.
Ispričao nedolazak: ing. S. Horvatinović
(Vinkovci)


Dnevni red:


1.
Uvodna riječ predsjednika
2.
Izvještaj tajnika i blagajnika
3.
Plenum Saveza i dnevni red
4.
Skupština Šumarskog društva — Zagreb
5.
Razno
ađ 1:U odsutnosti predsjednika, sjednicu je
otvorio podpredsjednik ing. T. Krnjak
i konstatirao da sabrani skup nema
potreban kvorum. Međutim, sjednica
je ipak održana i zaključci će biti ponovno
izneseni ma slijedeću sjednicu
na definitivan prihvat.
ad 2:


— Dr. N. Komlenović upoznaje prisutne
sa slijedećim: Komisija za natječaj i
popunjenje radnog mjesta knjigovođeadministratora,
u sastavu: ing. I. Delajkovie,
dr. N. Komlenović i ing. R. Antoljak,
provela je ovaj natječaj putem
Več. lista i Biro za zapošljavanje —
Zagreb i zaprimila slijedeće molbe: 1.
Đorđe Valjak iz Budinšćine, 2. Dragice
Posavec iz Zagreba, 3. Blaženke Boltadžija
iz Zagreba i 4. Ivanke Zluticky iz
Zagreba. Prijedlog je komisije da se
na ispražnjeno mjesto postavi Ivanka
Zluticky iz Zagreba, uz (pokusni rok od
60 dana i mjesečna primanja u iznosu
od 2.490 din.

Izabrani organizacijski odbor za savjetovanje:
Uloga šuma i šumske vegetacije
u zaštiti čovjekove okoline u od


nosu na Jadransko područje u sastavu:


ing. D. Böhm, dr. N. Komlenović, ins.


O. Piškorie, dr. B. Prpić, dr. Đ. Rauš,
ing. S. Vanjković, ing. Ž. Višnjevac i
ing. R. Antoljak (nisu bili prisutni: dr.
M. Androić, dr. I. Deikanić i ing. N.
Hranilović) sastao se 24. X. o. g. Odbor
predlaže na prihvat slijedeće zaključke:
a) savjetovanje bi trebalo održati na
prelcmu II/III. mj. 1976. g. u Zadru,
b) pozive proširiti i na savjetovanje
poslati i istaknute biologe, ekologe, arhitekte,
urbaniste i si., c) ostaje se kod
utvrđene kotizacije od 250 Din po učesniku
savjetovanja, dok bi šumare Dalmacije
trebalo osloboditi ove uplate,
d) odluku, tko će na Savjetovanju
podnijeti uvodni referat, dati platformu
za diskusiju i zaključke, donijeti
će U.O., e) odbor treba proširiti s ine.


D.
Kišom (Urban, zavod gr. Zgb.).

U Zagrebu je 23. 10. o. g. održan sastanak
užeg i terenskog Redakcijskog odbora
I. i II. Š. L., kojemu je predsjedao
ing. S. Tomaševski. U radu ovog
skupa sudjelovali su: prof. dr. M. Androić
(Zagreb), ing. R. Antoljak (Zagreb),
zatim ing. D. Bartovčak (Bjelovar),
ing. A. Frković (Delnice), ing. J.
Harapin (Sisik), ing. V. Hibler (Senj),
prof. dr. D. Klepac (Zagreb), dr. N.
Komlenović (Zagreb), ing. I. Mrzliak
(Karlovac), ing. A. Pavlović (Slav. Brod),
ing. O. Pišikorić (Zagreb), ing. D.
Pletikapić (N. Gradiška), ing. K. Posavec
(Gospić), M. Strineka (Zagreb), iprof.
dr. Z. Potočić (Zagreb), dr. B. Prpić
(Zaereb), ing. B. Tkalčić (Zadar), ing.


S. Tomaševski (Zagreb), ing. U. Trbojević
(Podr. Slatina) i ing. S. Vanjković
(Karlovac).
— Na sastanku redakcijskog odbora Š.
L. iznesene su slijedeće (konstatacije
i prijedlozi:
1.
Šumarski list ne objavljuje u dovoljnoj
mjeri događaje i promjene organizacijske
i stručne prirode, koji su se zbivali
i zbivaju u šumarstvu i drvnoj industriji
od 1945. g. na ovamo. Sadašnja
tematika i fizionomija lista ne zadovoljava
stručnjake terenske operative.
511