DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1975 str. 100     <-- 100 -->        PDF

OPROŠTAJ SA STAROM 1975. GODINOM
završnu svečanost došao je i Republički
sekretar za šumarstvo, prehranu i poljo


Uprava Saveza inženjera i tehničara šuprivredu
ing. Rade Pavlović u pratnji ing.
marstva i drvne industrije Hrvatske proT.
Krnjaka, republ. glavnog inspektora
slavila je 29. XII. 1975. g. uspješan završeza
šumarstvo. Goste je na ulazu u dom dotak
svojeg poslovanja u protekloj godini. čekivao domaćin proslave ing. S. Toma-
Tom prilikom održana je svečana sjednica ševski i članovi uprave Saiveza.
kojoj isu prisustvovali dosadašnji predPrvo,
a bilo ih je više, iznenađenje za


sjednici i tajnici Saveza, urednici Šumargoste
bili su uspjeli crteži i karikature s
skog lista, zaslužni i počasni članovi, zapopratnim
tekstom slikara Josipa Ćosića
tim istaknuti znanstveni i društveni radiz
Zagreba, kojima su bili prekriveni gonici,
rukovodioci šumarstva i drvne indutovo
svi zidovi društvene dvorane. Po zistrije
Hrvatske, kao i članovi današnjeg dovima su »visile« sve same markantne i
Upravnog i Nadzornog odbora. istaknute ličnosti Saveza i struke. Ipak,
Svečano ukrašene prostorije »Šumaristicali
su se crteži s likom: ing. F. Knebskog
doma« i okićene crnogoričnim stabla,
ing. B. Ćopa, ing. S. Vanjkovića, ing.
lima dočekale su preko 60 uzvanika i suS.
Tomaševskog, Prof. dr. Z. Potočića, ing.
dionika ove društvene proslave. Na ovu V. Fašaića i dr.


S..VJZ irŽIiHJVRA I i´^Hi.´i; A:;A
SjHABSCTA 1 2RVHE IRDUSTKIOtB
RB´VAI´SK´l


Zavreo»Lrg ijasuranida 11
Telefons444-ŽoS


Bro,1;lSS/?5
Za.ijrsb,S4.12.1S75.


Ha temalju cl.33 Statuta Saveza sazivam-svečanu
sjadniou Upravnog 1 Nadzornog odbora, !coja 60 se održati u


ponađjsljak 29.XlI,o.ß. u 19´-« društvaniot prostorijama
"Surasrakog doatv´,:," jj.r´s.rü VJV trg il/prizomr.o se prigodnim . .
dnevni» redo:n i pro.^rscr.or..


Frssia ustaljenoj dugogodišnjoj tradioiji nä ovu
OTecam sjednicu,povoddö) Ltspjaänoß završetka poslovno 1975
godina,pozivano i sva počasne i zsaluzne "članove našase
&ruatva,zatim prod^edniko i tajnike dosadnSnjiU uprava
Savaza.uradnite Šumarskog lista,istaknuta društvene i znanstvena
r-dnike Btrufce,i rukovodipc^3šu:ri premota drvom i

Radujemo ^o ovonse ausretu i oaokujatao Vaš
naizostavnl dolazak!


Predsjednik!


{te,i?,Komlonović} Clnf5,S,ToBašavaKiJ


SI. 1. — Tekst svečane pozivnice