DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Tabela 2.


USPOREDNI POKAZATELJI POSLOVANJA


1973. god. 1974. god. Inde
di mar a


Kontinent


Ukupni prihod po radniku
Ostvareni dohodak po UKR
Ostatak dohotka po radniku
Prosječni mjesečni OD po radniku
103.878,—
54.421,—
8.621,—
2.201,—
161.511,—83.924

16.678,—
3.044,—
148
154
193
138
Istr a
Ukupni prihod po radniku
Ostvareni dohodak po UKR
Ostatak dohotka po radniku.
Prosječni mjesečni OD po radniku
90.253,—
34.187,—
4.848 —
1.671,—
145.176,—
50.232 —
9.588,—
2.208,—
161
147
198
132
Dalmacij a
Ukupni prihod po radniku
Ostvareni dohodak po UKR
Ostatak dohotka po radniku
Prosječni mjesečni OD po radniku
51.856,—
31.000,—
4.934 —
1.565,—
64.049,—
44.210 —
5.903,—
1.802,—
124
142
120
115


Slična je situacija u Istri i Hrvatskom primorju. Tako na području
Krka i Raba sredstva općina učestvuju sa 47 %, a prihodi od djelatnosti van
šumarstva sa 28% u ukupnom prihodu ostvarenom u 1974. godini.


S druge strane ukidanjem Republičkog fonda za unapređenje šumarstva
1955. godine drastično se smanjuje obim pošumljavanja i drugih radnji na
unapređenju šuma. U periodu djelovanja tog Fonda pošumljavalo se na području
Dalmacije godišnje od 1.700 do 2.000 ha, da bi nakon njegovog ukidanja
godišnje pošumljena površina spala na oko 200 ha, na kojem se nivou
zadržava sve do danas, a što je za polovinu manje nego li se pošumljavalo
u predratnom periodu.


Ukidanjem Fonda za unapređenje šumarstva i postepenim slabljenjem
vlastite materijalne osnove, šumarstvo u organizacionom pogledu postaje
sve nesređenije, dezintegrira se, a institucije nadgradnje formirane radi
njegovog unapređenja (Institut za pošumljavanje i melioraciju krša, Sekcija
za uređenje šuma, Šumarska škola za krš) reduciraju svoju djelatnost,
da bi konačno potpuno prestale s radom.


Paralelno s time osipaju se i kadrovi. Tako je na području Dalmacije bilo
zaposleno:


1955. godine 37 inžinjera i 37 tehničara


1963. godine 21 inžinjer i 28 tehničara


1971. godine 13 inžinjera i 22 tehničara


Pored opadanja intenziteta svih šumsko-gospodarskih mjera i radnji,
šume na kršu posljednjih godina pogađa još jedna nedaća, a to je nagli porast
šumskih požara.