DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 74     <-- 74 -->        PDF

PRIRAST I PROIZVODNOST STABALA I SASTOJINA
RANOLISTAJUĆEG I KASNOLISTAJUĆEG HRASTA LUŽNJAKA


(Q. robur) u GOSPODARSKOJ JEDINICI »ROGOT«
Dr VOJISLAV STAMENKOVIĆ — Beograd
Dr VLADIMIR MIŠČEVIĆ — Beograd
Dipl. ing ZORAN SIMIĆ — Kraljevo


UVOD


Dosadašnja istraživanja prirasta i proizvodnosti stabala i sastojina šumskog
drveća, kako u našoj zemlji tako i u inozemstvu, dala su rezultate koji
čine dobru osnovu za ocjenu proizvodnosti pojedinih vrsta. Također, istraživanja
su pokazala i određene zavisnosti prirasta i proizvodnosti od nekih
stanišnih uvjeta. Međutim, pri svemu ovome nije se u dovoljnoj mjeri vodilo
računa i o tome da se unutar pojedinih vrsta postojeće niže taksonomske jedinice
ili varijeteti međusobno znatno razlikuju po mnogim obilježjima, a naročito
po prirastu i proizvodnosti drvne mase, kako po kvantitetu tako i po
kvalitetu iste. Takav je slučaj sa hrastom lužnjakom (Q. robur), gdje je izdvojeno
i opisano više nižih taksonomskih jedinica među kojima se ističu »hrast
zimnjak« ili kasni hrast (Q. robur var. tardiflora Čern) i »hrast ljetnjak« ili
rani hrast (Q. robur var. praecox Cern). Osnovna fenološka razlika između ove
dvije forme hrasta lužnjaka je u tome što »hrast ljetnjak« lista 3—5 nedjelja
ranije od »hrasta zimnjaka« pa se otuda isti najčešće nazivaju ranolistajući
i kasnolistajući hrast lužnjak. Pored ove razlike između navedene dvije forme
postoji i niz drugih razlika. Tako E r d e š i iznosi da u šumi jugozapadnog
Srijema kasnolistajuća forma ima brojnih prednosti u odnosu na ranolistajuću:
skromnija je u odnosu na zemljišne uvjete, brže raste, postiže veće
promjere i visine, punodrvnija je, tehnološka svojstva drveta su bolja, manje
strada od mraza itd.


Zadatak rada: U ovome radu obrađuje se pitanje prirasta, razvoja i proizvodnosti
stabala i sastojina navedene dvije forme hrasta lužnjaka i na bazi
egzaktnih pokazatelja povlači razlika između njih.


Metoda rada: Istraživanja su obavljena na tri ogledne površine od po
0,20 ha, od kojih je na jednoj ranolistajuća forma (površina I), a »na dvije kasnolistajuća
forma (površine II i III). Dvije površine kasnolistajućeg hrasta
uzete su zato što ima dijelova gdje su izvršene prorede 1969. godine (površina
II) i dijelova gdje su prorede izvršene početkom 1972. (površina III),


Primljeno 21. 6. 1975. godine