DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 71     <-- 71 -->        PDF

f) Kod redovite doznake stabala za sječu potrebno je ostavljati u sastojim
tanko granate tipove stabala kao i one sa uskom krošnjom koji pokazuju
veću otpornost na snjegolome, jer se na taj način može povećati otpornost na
snjegolome u budućim generacijama prirodno podmlađenih sastojina.


4. Najteže šumsko-uzgojne probleme koji postoje u starijim i starim sastojinama
četinjača zbog slabog obrasta, jako prekinutog sklopa i naročito
jake zakorovljenosti površine treba postepeno rješavati raznovrsnim mjerama
kao što su: odstranjivanje korova totalnim ili selektivnih herbicidima,
prekopavanje i obrada čistina u sjem. godinama, za prir. naplođenje, oslobađanje
dobrih grupa podmlatka, mladika i letvenjaka, unošenje istih ili novih
vrsta četinjača, itd. Ako se radi o sastojinama hrasta kitnjaka, već prema
stanju tih sastojina treba provoditi prorede ili oplodne sječe, ali i obogaćivanje
sa četinjačama.
5. Ako se želi da šumsko-gospodarska jedinica BOSILJEVO i dalje posluži
kao šumsko-pokusni objekt za rad istraživačkih organizacija te kao
šumsko-demonstracioni objekt za potrebe šumarskih stručnjaka iz šumske
privrede, onda se i ovoj težnji treba u cijelosti podrediti i cilj gospodarenja.
U tom slučaju nužna je daljnja suradnja između nadležne privredne organizacije
i šumarskih istraživačkih organizacija u planiranju i izvođenju radova
u toj jedinici.
LITERATURA


1.
Berntsen , C. M. (1958): Silvical characterics of Western Hemlock — Silvseries
No 3, Pacific North-West For. and Range Exp. Sta, Portland Oregon, USA.
2.
Edwards , M. V. (1957): Pinus contorta, Loudon — Exotic Forest Trees in
Great Britain, For. Comm. Bull. No 30, str. 94—100, London.
3.
Edwards , M. V. (1957): Larix leptolepis, (Siebold and Zuccarini) Gordon —
Exotic Forest Trees in Great Britain, For. Comm. Bull. No 30, str. 69—73, London.
4.
F o i 1 e s, M. W. (1959): Silvics of Grand fir — Misc. publ. No 21, Intermountain,
For. and Range Exp. Sta, Ogden, Utah, USA.
5.
Haj din, Ž., Mayer, B., Mrva, F. (1972): Preporuka za šumsko uzgojne i
druge radove u gospodarskoj jedinici Bosiljevo, Šumarija Krnjak, S. g. Karlovac.
Dokumentacija Jug. instituta za četinjače, Jastrebarsko.
6.
Lang let, O. (1936): Studier over tallens fysiologiska variabilitet och dess
samband med klimatet (Studies on the pine´s physiological variability and its


connection with climate). Medd. Skogsförsöksanst. Stockh., 29:219—470.


7.
Langlet , O. (1959): A cline or not a cline: a question of Scots pine. Silvae
genetica, 8: 13—22.


8.
Langner , W. (1959): Selbstfertilität und Inzucht bei Picea omorika (Pančić)
Purkyne. Silvae genetica, 8:84—93.
9.
MacDonald , J. (1957): Thuja plicata, Lambert — Exotic Forest Trees in
Great Britain, For. Comm. Bull. No 30, str. 131—135, London.
10.
Mart ino vie, J. (1967): Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti tala u
šumskim kulturama Bosiljevo. Šumarski list br. 3—4 Zagreb.
11.
Mayer, B., Komlenović, N., Orlić, S. (1973): Istraživanje produktivnosti
vrištinsko bujadičnih tala pod mladim kulturama običnog bora. Šumarski
list br. 1—2 Zagreb.
12.
Mayer, B., Bašić , F. (1973): Tla sekcije Karlovac 1. Pedološka karta SRH
1:50 000. Izvještaj Republičkom fondu za naučni rad SRH, Jastrebarsko.