DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Navedena pedološka istraživanja, s obzirom na dobra svojstva tla (izuzev
ona na trijaskoj geološkoj formaciji koja se ovdje pojavljuju u maloj
mjeri), daju dobru informaciju za podržavanje postojećih produktivnih vrsta
drveća četinjača, ali i za unošenje novih, još produktivnijih vrsta.


Proučavanja sjemenskih sastojina običnog i crnog bora, koje su izlučene
u ovoj jedinici, pokazala su da takove sastojine sa prestarim stablima ne odgovaraju
namjenjenoj svrsi.


Iz svega izloženog mogu se za šumsko-gospodarsku jedinicu BOSILJEVO
izvesti zaključci koje autori predlažu kao preporuke za njezino uređivanje:


1. Ekološke prilike koje karakteriziraju: blagi reljef terena, humidna do
perhumidna klima područja, s ublaženom semihumidnom odn. semiaridnom
klimom u ljetnim mjesecima unutar šumskih sastojina te osobito povoljna
svojstva lesiviranog kiselog smcđeg tla na reliktnoj crvenici i (dubokog) kiselog
smeđeg tla na reliktnoj crvenici, omogućavaju ne samo podržavanje i
daljnje unošenje postojećih produktivnih četinjača (obične smreke, običnog
bora i evropskog ariša), nego i obogaćivanje sastojina unošenjem novih visokoproduktivnih
vrsta drveća četinjača kao što su: Murrayev bor, golema jela,
sitkanska smreka, zapadnoamcrička cuga, golema tuja, japanski ariš, sudetski
ariš i si. Ove se nove vrste mogu unositi na, njima odgovarajuća, staništa
unutar jedinice.
Među ove nove vrste svakako spadaju i američki borovac i zelena duglazija,
ali se ove obje vrste ne smiju unositi u odjel 1 jedinice, kako ne bi kasnije
došlo do oplodnje sjemenskih plantaža tih vrsta, osnovanih u navedenom
odjelu.


2. Na površinama jedinice koje se nalaze na perifernim dijelovima odjela
5 i 6, gdje se nalaze rendzine na dolomitnom pijesku i smeđa karbonatna tla,
ograničava se unošenje na crni bor koji tu treba da zaštiti tlo i meliorira ga.
3. a) Izlučene i u popis unesene sjemenske sastojine (baze) običnog bora
u starosti preko 135 godina u odjelima: 4a, 5c, 5e i 5 g brisati iz popisa predloženih
sjemenskih objekata. U ovim sastojinama, koje se mogu redovnim
sječama iskorišćivati, potrebno je ostaviti oko 50 najljepših stabala za dobu
od najmanje 10 godina. Rad na selekciji tih stabala potrebno je da obave
specijalisti genetičari kako bi se što više sačuvao varijabilitet populacije.
b) Jednake mjere selekcije potrebno je provesti i sa sjemenskim stablima
crnog bora u odjelima 4a, 5a, 5c, 5e i 5g s time da se ostavi isto tako 50 najljepših
stabala za potrebe oplemenjivanja.


c) U popisu sjemenskih baza običnog bora zadržati sastojine u starosti
od 70 i više godina u odjelima: 8d, 9a, 9b, 10a, među kojima je potrebno izvršiti
ponajprije negativnu selekciju, a potom označiti stabla za perspektivnu
produkciju sjemena.


d) U neposrednom okolišu sjemenskih objekata potrebno je izvršiti isto
tako sve preporučene mjere selekcije kako bi se spriječio nalet polena iz loših
stabala u sjemensku bazu.


e) Potražiti poveće grupe crnog bora u starosti od 60 do 90 godina za nove
sjemenske baze u cijeloj jedinici, označiti stabla nakon negativne selekcije te
prema potrebi izvršiti negativnu selekciju u okolišu.