DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Karakteristično je da prihodi šumskih gospodarstava iz osnovne djelatnosti
(sa šuma i šumskih zemljišta) su u stalnom opadanju. Ti prihodi do
1955. godine, a djelomično do 1960. godine osiguravaju koliko toliko održavanje
šuma. Npr. 1955. god. samo prihodi od smolarenja iznose na području
Dalmacije 87 min st. dinara, što bi danas predstavljalo 20 puta veću vrijednonst.
Iz godine u godinu se smanjuje potrošnja drveta uslijed korištenja
drugih izvora toplinske energije za domaćinstva, smanjuje se naknada za
korištenje pašnjaka radi opadanja broja stoke, smolarenje radi pada cijena
tog proizvoda na tržištu i povećanih troškova poslovanja postaje nerentabilno
i potpuno prestaje.


Sve slabije mogućnosti privređivanja na temelju prihoda koji se ostvaruje
sa šumskih površina može se razabrati iz usporednih podataka o strukturi
prihoda za 1966. i 1974. godinu, s kojima se raspolaže za područja Dalmacije
(vidi tabelu 1 u prilogu).


Tabela 1.
STRUKTURA PRIHODA


God. 000 din. % Index
1. Svega prihodi od osnovne djelatnosti 1966.1974.
6.713,—
17.879,—
85
68
266
1.1 Vlastiti prihod od osnovne djelatnosti(glav. i spored. proizvodi, usluge i dr.)
1966.
1974.
6.442,—
15.532,—
82
59
241


1.2 Naknade općina za obavljanje 1966. 271,— 3 866
osnovne djelatnosti 1974. 2.347,— 9
2.
Prihodi od ostalih djelatnosti 1966. 1.207,-15 710
(hortikultura, turizam i dr.) 1974. 8.573-32
Ukupni prihodi
1966. 7.920,— 100 334
1974. 26.452,— 100


Iz podataka prikazanih u tabeli uočavaju se dva karakteristična momenta:


1. 1966. god. šumarske radne organizacije najvećim dijelom svoje poslovanje
temelje na osnovnoj djelatnosti, koju uspijevaju financirati iz vlastitih
prihoda, dok u 1974. god. radi realnog opadanja visine prihoda koji se
ostvaruju sa šuma i šumskih zemljišta dolazi do naglašenijeg učešća sredstava
koje osiguravaju općine (index 866).
2. 1974. god. u odnosu na 1966. god. u strukturi prihoda ispoljava se daleko
veće učešće prihoda od drugih djelatnosti (hortikultura, turizam i si.),
a što je posljedica orijentacije na poslove izvan šumarstva, tamo gdje za to
postoje mogućnosti. Takva orijentacija, koliko god bila pozitivna, jer rješava
pitanje daljnjeg poslovanja organizacija, odnosno njihovog daljnjeg
opstanka, ne rješava i pitanje sredstava za gospodarenje šumama, koja i dalje
realno opadaju.