DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Ovu bi vrstu u g. jedinici trebalo pokusno unositi u dna uvala i vrtača
kao i na površine neuspjele kulture jasena.


JAPANSKI ARIŠ (Lar ix leptolepis ISieb. -Zuc cl G or don)
prirodno raste u Japanu, ali je već dugo unesen u Evropu, gdje se na povoljnim
staništima pokazao kao produktivniji od evropskog ariša. Voli ljetnuvlagu, odrveni kasno u jesen pa može stradati od ranih jesenskih mrazova.
Podnosi niske temperature i na boljem tlu izloženost vjetru. Kao pionirska
vrsta dobro potiskuje korovsku vegetaciju (npr. vrišt). Brzorastuća je vrsta
pa znade već u 30. godini postići ukupnu visinu od 24 m.


(5) Osnovane sjemenske plantaže američkog borovca i zelene duglazije
u odjelu 1 stvorile su čvrsto ograničenje za unošenje ovih dviju vrsta na bliže
površine drveća kako ne bi došlo do oplodnje stabala u plantažama sa polenom
unesenih stabala. U vezi sa perifernim smještajem ovih plantaža u navedenom
odjelu, kao i njegovom veličinom (preko 120 ha), dovoljno će biti da
se borovac i duglazija ne unose u isti taj odjel. Time je zadovoljena nužna
udaljenost unesenih ovih vrsta na daljinu oko 1.5 km od plantaža.
Iznesene činjenice i mišljenja trebalo bi imati u vidu u vrijeme planiranja
šumsko-uzgojnih radova kod uređivanja ove šumsko-gospodarske jedinice.


ZAKLJUČCI (PREPORUKE)


šumsko-gospodarska jedinica BOSILJEVO pretstavlja značajan šumski
objekt četinjača u regiji vrištinsko-bujadičnih područja Korduna, čije osnivanje
pada u početne decenije prošlog stoljeća. Iako nevelike površine ta
šuma privlači pažnju šumskih stručnjaka, u prvom redu, kao instruktivni
šumski objekt koji zorno pokazuje što se može postići na okolnim šumom
neobraslim površinama, ako se one privedu kulturama četinjača. Međutim,
vanjsku sliku ovoga objekta kvari nepovoljno stanje njegovih naročito starijih
i starih sastojina četinjača u kojima je znatno pao obrast, prorjedio se
sklop, a uz raznodobni podrast vrsta drveća pojavio se u velikoj količini i
gusti korov grmlja i prizemnog rašća. Ovakovo nepovoljno stanje zahtijevat
će dugotrajne složene mjere u cilju da se postignu puni obrast i jednodobnost
ovih sastojina.


U ovoj jedinici ranije provedena istraživanja o proizvodnji drvne mase
običnog bora i obične smreke pokazala su da u 40 godina starosti godišnji
poprečni prirast iznosi kod bora oko 12 m3, a kod smreke oko 15 m3 drvne
mase po 1 ha, što je značajan rezultat. Preostaje da se takav prirast utvrdi
i za ariš i crni bor, dako se može pretpostaviti da se prirast, napose ariša, vjerojatno
kreće oko navedenih vrijednosti.


Na ovom niskom pretplaninskom kršu pedološkim istraživanjima utvrđena
je velika rasprostranjenost dubokih kiselih smeđih tala na reliktnoj
crvenici (luvisola akričnih) visoke šumsko proizvodne vrijednosti. Površinska
stjenovitost vapnenačko dolomične matične stijene je manja od 2 % ili
je posve izostala, a njen podzemni reljef spušta se duboko ispod reliktoe crvenice;
vrtače su rjeđe zaobljenih strana. Radi se o pedokartografskoj jedinici,
dosta zastupljenoj na opisanom području, sposobnoj za odvijanje intenzivne
šumske proizvodnje.