DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 64     <-- 64 -->        PDF

liktne crvenice. Vidljivo je da su profili s plićim slojem lesolikog materijala
najviše zastupljeni po hrptovima, tj. na granicama odjela 3 i 10, 4 i 9, 4 i 5
te 8 i 9, a dublji lesoliki sloj postoji na dugim suvislim padinama i u vrtačama.
Slično se dešava s humosno-akumulativnim horizontom koji se produbljuje
u pravcu negativnih forma reljefa.


U daljnjim istraživanjima potrebno je produbiti saznanja o asimetriji
lesolikog pokrivača, posebno s obzirom na ekspoziciju.


grafikon 1


ZAVISNOST PEOOSEKVENCE OD TOPOSEKVENCE NA RAZLIČITIM EKSPOZICIJAMA I INKLlNACIJAMA
U GOSP JEO. BOSILJEVO


OCJENA MOGUĆNOSTI SASTOJINA OBIČNOG I CRNOG BORA
ZA PROIZVODNJU SJEMENA


Opće karakteristike populacija


Šume Bosiljeva, kao što je u uvodu izneseno, tvore pretežno populacije
običnog bora, a manjim dijelom zastupljen je crni bor. Mjestimično su očuvane
prirodne zajednice hrasta kitnjaka i običnog graba. Obični bor izdiferenciran
je u populacije različitih starosti koje su poslužile kao osnova za unutarnju
raspodjelu u uređajnoj osnovi. Centralni dio ovih populacija zauzimaju
stare sastojine običnog bora u smjesi sa crnim borom u odjelima 4 i 5,
za koje se pretpostavlja da su bile ishodišna baza za prirodno podmlađivanje
i postanak mlađih populacija. U prilog ovoj pretpostavci navodimo da se
starija stabla u morfološkim svojstvima (oblik krošnje, dužina i boja iglica
i si.) ne razlikuju od podmlatka, bez obzira na njegove različite stadije starosti.
Budući da ne postoje nikakvi zapisi ili bilo kakvi drugi dokazi o porijeklu
sjemena iz kojeg su nastale starije sastojine, teško je odrediti točnu biosistematsku
pripadnost ovih populacija nekoj geografskoj ili lokalnoj rasi.
Međutim, na osnovi poznavanja varijabilnosti običnog bora u Jugoslaviji i


294