DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Opća slika ovoga nevelikog, ali s obzirom na okoliš impresivnog objekta,
pokazuje, međutim, drugačiji aspekt ako se detaljnije pregleda i registrira
stanje u svakom njegovom odjelu i odsjeku. Tada se može utvrditi, da ovdje
postoji cijeli niz nepovoljnih situacija u pogledu obrasta i sklopa, starosti i
uzrasta stabala, kvalitete stabala, zakorovljenosti i si.


Ova činjenica navela je Šumsko gospodarstvo u Karlovcu da prilikom radova
na reviziji gospodarske osnove u 1968. godini angažira Institut u Jastrebarskom
sa ciljem da njegovi stručnjaci prouče stanje i probleme i dadu
svoje preporuke za potrebne, naročito šumsko uzgojne, radove u revidiranoj
gospodarskoj osnovi.


Ovaj su posao za navedeni Institu obavili autori ovoga članka i to u svojstvu
uzgajivača, pedologa i genetičara, što je vrijedan primjer zajedničke suradnje
različitih specijalista odnosno timskog rada na jednom kompleksnom
zadatku. U njihovom terenskom radu pružili su im svesrdnu i hvale vrijednu
pomoć domaći šumarski stručnjaci: inž. Srećko Vanjković, inž. Ivica Mrzljak
i inž. Zdravko Novak.


Iz većeg broja preporuka koje su autori dali Gospodarstvu u Karlovcu u
formi elaborata, za svrhe ovoga rada izdvajamo u dopunjenoj i nešto izmijenjenoj
interpretaciji samo one koje višemanje mijenjaju uobičajene koncepcije
u uređivanju ovoga i sličnih šumskih objekata, smatrajući da je to u interesu
poznavaocima g. j . BOSILJEVO, ali i općenito.


Rad se uzgajivača i genetičara temeljio na proučavanju stanja sastojina
u objektu te na iskustvenoj i znanstvenoj razini poznavanja problema, a pedologa
na standardnim metodama ispitivanja tla i na novijim saznanjima o
bujadično-vrištinskim tlima.


OPIS OBJEKTA


Gospodarska jedinica BOSILJEVO nalazi se u onom vrištinsko-bujadičnom
području Korduna koje leži između rijeka Korane i Mrežnice. Od Karlovca
je u pravcu jugozapada udaljena zračnom linijom 21 km, a od Generalskog
Stola približno u jugoistočnom pravcu 6 km. U neposrednoj je blizini
sela Perjasica gornja.


Podijeljena je u 10 odjela, u kojima je izlučeno ukupno 65 odsjeka. Pojedini
odjeli kao što su 1, 5 i 6 imaju po 11 odsjeka.


Po najnovijoj izmjeri ova jedinica ima ukupnu površinu 532,49 ha. Šumom
obrasloj površini pripada 458,71 ha, neplodnom tlu 5,81 ha, a čistinama
67,97 ha.


Na šumom obrasloj površini zastupane su četinjače na 426,31 ha ili 93%,
a listače na 32,40 ha ili 7%.


Među četinjačama najviše ima običnog bora, jer zauzima površinu od
306,96 ha ili 72 % svih četinjača. Na znatno manjim površinama nalaze se
obična smreka, evropski ariš i crni bor. Ima nešto i obične jele. U novije
vrijeme u ovoj jedinici osnovane su sjemenske plantaže američkog borovca i
zelene duglazije.


Među listačama ima najviše hrasta kitnjaka, koji zauzima površinu od
23,93 ha, što čini 73% svih listača. Slijede: obični grab, bagrem.breza,topola
i ostale tvrde i meke listače.