DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 6     <-- 6 -->        PDF

PRIVREDNA KOMORA ZA DALMACIJU
SPLIT
SKUPŠTINA ZAJEDNICE OPĆINA
SPLIT


INFORMACIJA
O PROBLEMIMA ŠUMARSTVA KRAŠKOG PODRUČJA SRH
S PRIJEDLOGOM NJIHOVA RJEŠENJA


I


Šumarstvo na kršu karakteriziraju:nepovoljna struktura šumskog fonda,

težak materijalni položaj šumskih gospodarstava,

neadekvatan status i organizaciona neujednačenost organizacija koje
gospodare šumama.
Stanje šumskog fonda na kršu najbolje se može predočiti po strukturi i
međusobnom odnosu pojedinih kategorija šumskih površina. Od ukupne
površine šuma i šumskih zemljišta u društvenom vlasništvu (podaci Republičkog
sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo) otpada na:visoke šume 40.669 ha ili 5,7 %
— niske šume, makije i šikare 363.787 ha ili 51,6%
— neobraslo (kamenjare) 301.429 ha ili 42,7%
Svega
705.885 ha ili 100 %


Područje krša obuhvaća šume i šumska zemljišta Dalmacije (22 općine),
Istre (8 općina), općina Krk, Mali Lošinj, Pag i Rab u Hrvatskom primorju
te dijela područja općina Crikvenica, Gospić, Opatija, Rijeka i Senj. S obzirom
na degradiranost šuma, veličinu površina i materijalni položaj problem
šumarstva na kršu je najoštrije izražen u Dalmaciji.


Ukupna drvna masa cijeni se na oko 3,8 min m3, odnosno nešto preko
8 m3 po 1 ha obrasle površine. Tako oskudni šumski fond daje godišnje svega
oko 40.000 m3 sječive drvne mase i to pretežno ogrijeva.


Nije potrebno posebno naglašavati da s ovako nepovoljnom strukturom
šumskih površina, te oskudnom i malo vrijednom drvnom masom nije moguće
osigurati gospodarenje šumama bez dodatnih sredstava sa strane.


Nedovoljni izvori prihoda koji se ostvaruju sa šumskih površina, kao
i godinama u sistemu neriješen materijalni položaj šumarstva na kršu, dovode
organizacije koje gospodare šumama u sve teži položaj.