DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 57     <-- 57 -->        PDF

veličini temeljnice crnoga bora počevši od debljinskog stepena 7,5 cm. Ove
razlike su došle do punog izražaja u ukupnoj temeljnici, koja iznosi kod bijelog
bora 17,53 m2/ha, a kod crnog bora 31,87 m2/ha.


4. ZAKLJUČAK
Analizirajući i upoređujući prirašćivanje tFebonskog bijelog bora i crnog
bora bugojanske provenijencije u kulturama starim 18 godina podignutim u
Arboretumu »Slatina« Šumarskog fakulteta u Sarajevu, može se zaključiti slijedeće:


1. U ekološkim uslovima Arboretuma »Slatina« pri približno istom broju
stabala po jedinici površine, visine stabala bijelog bora su veće. Gornja visina
bijelog bora iznosi 836 cm, a crnog bora 792 cm.
2. Prosječni visinski prirast stabala u posljednjih 10 godina iznosi kod
bijelog bora 54,7 cm, a kod crnog bora 51,4 cm. Iako su u prosječnom visinskom
prirastu razlike male, dinamika prirašćivanja je u tom periodu veoma
različita. U početku analiziranog perioda visinski prirast bijelog bora je znatno
manji, naglo se povećava, kasnije kulminira i intenzivnije opada. Kod
crnog bora je prirast u početku znatno viši, postepeno raste, ranije kulminira
i postepeno opada (graf. 2).
3. Srednji prsni promjer kod bijelog bora iznosi 68,7 mm, a kod crnog
bora 91,6 mm, što znači da je prosječno stablo crnog bora deblje za oko 33 %.
Prsni promjer 20% najdebljih stabala bijelog bora iznosi 111,2 mm, a kod
crnog bora 128,9 mm.
4. Temeljnica kod bijelog bora iznosi 17,53 m2/ha, a kod crnog bora
31,87 m2/ha, odnosno 82 % više.
5. Imajući u vidu da su razlike u visinama i visinskom prirastu stabala
male, a da su nasuprot tome debljine i ukupna temeljnica kod crnoga bora
znatno veće, proizilazi da do 18-e godine u datim uslovima staništa crni bor
bugojanske provenijencije ima znatno veću proizvodnu sposobnost.
LITERATURA


1.
Alikalfić , F. (1962): Arboretum »Slatina« Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sa


rajevu, god. VII broj 7, Sarajevo.


2.
Klika, J. (1927): Dendrologie (Jehličnate). Publikace Ministerstva zemedelstvi,
Ročnik 1927, čislo 71, Praha.
3.
Linder, A. (1951): Statistische Methoden für Naturwissentschaftler, Mediziner
und Ingenieure, II izdanje, Basel.


4.
Matić, V.-Pintarić, K.-Drinić, P. (1969): Osnovne smjernice gazdovanja
šumama u Bosni i Hercegovini za period 1971—2005. godine, Sarajevo.
5.
Matić, V. i dr. (1971): Stanje šuma u SR Bosni i Hercegovini prema inventuri
šuma na velikim površinama u 1964. — 1968. godini, Sarajevo.
6.
Mitscherlich , G. (1971): Wald, Wachstum und Umwelt (Eine Einführung
in die ökologischen Grundlagen des Waldwachstums), II Band. Waldklima und
Wasserhaushalt. Frankfurt a/M.