DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 51     <-- 51 -->        PDF

UPOREDNA ISTRAŽIVANJA
PRIRAŠĆIVANJA BIJELOG I CRNOG BORA NA ARBORETUMU
»SLATINA« ŠUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU


Prof. dr KONRAD PINTARIĆ, dipl. tag, šum. i


dr SEAD IZETBEGOVIC, dipl. ing. šum.


Šumarski fakultet u Sarajevu


1. UVOD
Prema stanju šuma u SR Bosni i Hercegovini (5), od ukupne šumske
površine, koja iznonsi oko 2,51 miliona hektara, na panjače, šikare i šumske
goleti otpada oko 1,23 miliona hektara, odnosno oko 55%. I u visokim šumama
stanje nije zadovoljavajuće, jer se i unutar ovih šuma nalaze znatne
površine koje su neobrasle ili nedovoljno obrasle.


Rastuće potrebe za drvetom zahtijevaju da se poveća proizvodnja osvajanjem
golih površina, popunjavanjem plješina i uvođenjem onih vrsta drveća
koje se odlikuju bržim rastom i većom proizvodnjom drvne mase.


Osnovnim smjernicama gazdovanja šumama u Bosni i Hercegovini (4),
od 1971. do 2005. godine treba pošumiti preko 603.000 hektara šumskih površina,
u koju svrhu je potrebno zasaditi preko 1.443 miliona sadnica raznih
vrsta četinjača i listača. Od navedene količine otpada na bijeli i crni bor oko
688 miliona sadnica, odnosno oko 48 % od potrebnog broja sadnica.


Različiti ekološki uslovi i bioekološke karakteristike pojedinih vrsta drveća
zahtijevaju da se u različitim ekološkim uslovima prouči prirašćivanje najvažnijih
vrsta drveća i njihovih provenijencija, jer je jedino na osnovu rezultata
ovih istraživanja moguće preporučiti praksi najbolja rješenja.


Pošto se već kod 15-godišnjih biljaka može zaključivati o njihovoj proizvodnosti
(8), proučavanjem mnogih nasada podignutih prije i poslije II Svjetskog
rata u različitim ekološkim uslovima, mogu se dati sigurnije prognoze
u pogledu prirašćivanja pojedinih vrsta drveća.


Proučavanjem prirašćivanja bijelog i crnog bora na Arboretumu »Slatina«
Šumarskog fakulteta u Sarajevu, pokušat će se odgovoriti na slijedeća pitanja:


1. Kako prirašćuje bijeli i crni bor u datim ekološkim uslovima
2. Da li postoje razlike u prirašćivanju bijelog i crnog bora
281.