DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 5     <-- 5 -->        PDF

UVODNA RIJEČ


Na prvim stranicama ovoga broja donosimo informaciju o stanju u šumarstvu
Dalmacije što su je donijeli zajedno Privredna komora i Zajednica
općina u Splitu.


Smatramo da je ta informacija vrlo važna i neobično aktualna i to upravodanas kada smo pred donošenjem novog Zakona o šumama, Zakona o zaštiti
čovjekove okoline kao i niza drugih mjera pomoću kojih se taj problem može,
ako ne riješiti, a ono barem ublažiti.


U povijesti našeg šumarstva problematika dalmatinskog, primorskog i
istarskog krša našla se puno puta u centru pažnje. Jedno vrlo teško stanješuma koje smo naslijedili u tome velikom području, rješavali smo s više ili
manje uspjeha od kako djelujemo organizirano kao struka. Istina je da se
rješavanje toga problema odlikovalo uvijek s permanentnošću.


Međutim u zadnjih desetak, pa i više godina prepustili smo problematikunaših krških šuma nekolicini šumara entuzijasta. Ostavili smo ih same da se
na brisanom prostoru bore kako sa škrtom prirodom i starim shvaćanjimada sva pomoć mora doći izvana (nekadašnji republički fond za unapređenješumarstva) tako i sa jednim krivim gledanjem novijeg datuma. To gledanjepolazi sa stajališta da su šume na kršu, a posebice one uz more i bliže moru,
dane samo za turizam s time da se u potpunosti izuzmu od nadzora šumarskih
organizacija i dakako, šumarskih stručnjaka. Prepustili smo malobrojne šumare
Dalmacije, Hrvatskog Primorja i Istre da se bore s krivim shvaćanjem,
a u besparici oportunim, da je šuma na kršu neuništivo prirodno blago kojese može koristiti kao kamp i plaža, a zatvorili oči pred tim da smo započelidegradirati šumske ekosisteme. Prepustili smo ih, također, da vode brigu i
namiču sredstva za pošumljivanje preko 300.000 ha kamenjara, što se svelo
u području Dalmacije na osvajanje jedva 200 ha novih šumskih površina godišnje.
Bilo bi, međutim, vrlo nelogično tvrditi da to mora biti briga samo
šumarstva, samo turizma — koji uzgred rečeno još uvijek ne stoji na čvrstim
nogama —, samo vodoprivrede, elektroprivrede, poljoprivrede, lovstva te cestovnog
i željezničkog prometa. Jedno je međutim činjenica da se blagodatimaopćekorisnih funkcija šuma na kršu a i drugdje, služi čitava naša zajednica,
a posebno nabrojene privredne grane, dok je šumarstvo ona struka koja jeu stanju te blagodati učiniti vrijednijim i po tome korisnijim.


Još je nerealnije i, dapače neodrživo da šumarstvo na kršu ima značenjeprivredno-proizvodne djelatnosti, da ovisi samo o sebi, o kozjoj pašarini i


sitnim uslugamaske organizacije
turizmu te o shvaćanjima ili neshvaćanjimanailaze kod općinskih izvršnih organa.
na koja šumarPreporučujem
stogagod je moguće, uključite
da proučite priloženu informaciju
u rješavanje toga problema.
te da se, koliko
Urednik
235