DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 4     <-- 4 -->        PDF

UDK 634.0.232.32"1972/1974"(497.13)


Z. Vajda : Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj 1972—1974. god. — Condition of forest
nurseries in the SR Croatia in 1972—1974 — ßtat des pepinieres forestieres dans la RS de


Croatie en 1972—1974 — Zustand der Forstbaumschulen in der SR Kroatien in 1972—1974.


(332).


Aktualna problematika
ing. M. C v i t i ć : Sto (ne) znamo o ceratostomelli merolinensis Georg. (347)
ing. R. Antoljak : Zašto do sada nije izgrađena tvornica celuloze u Jasenovcu (350)


Iz povijesti naših šuma
ing. O. Piškori ć : Šume i šumska vegetacija u Fortisovu »Putopisu o Dalmaciji« (353).


Naučni i stručni skupovi
Savjetovanj e : Uloga šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u od


nosu na Jadransko područje (358).
Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma (Dr. R. Benić)


(360).


Simpozi j za organizaciju mreže trajno zaštićenih površina u Jugoslaviji i njihovo


istraživanje (R. Rizovski) (363).


Iz stranog šumarstva
Mađarska želi utrostručiti proizvodnju drva (I. D.) (365).


Domaća stručna literatura


M. Jovačević : Ekologija šumskog drveća i grmlja u dubrovačkom kraju (ing. O.
Piškorić) (366).
Topola — bilten br. 103—106 (ing. O. Piškorić) (367).
Priroda — časopis HPD — 1974 g. (I. Mikloš) (369).
Strana stručna literatura


A. Bernazky: Baum u. Mensch (O. Piškorić) (372).
Forstarchiv 1972, 1973. i 1974. g. (Z. Kalafadžić) (373).
Društvene vijesti
Ekskurzija kluba šumarskih umirovljenika SR Srbije u istočno-slavonske šume (Ing.


M. Strineka) (378).
Zapisnik 16. sjed. UO od 11. 09. 1975. g. (379).
Mala Šumarska Kroninika (383).


In memoiam
t prof. ing. S. Flögl (ing. N. Lovrić) (395).
t ing. M. Markanović (B. Prpić) (397).


+ ing. V. Jurdana (A. Frković) (398).
t ing. V. Jelenčić (T. Lucarić) (399).
+ ing. J. Celebić (ing. Lj. Golić) (401).
OBAVIJEST!


Savjetovanj e : ULOGA SUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE
S POSEBNIM OSVRTOM NA JADRANSKO PODRUČJE održati će se 4—6. ožujka 1976. g.
u Zadru.


Svrha organiziranja ovoga Savjetovanja jest:


1. Okupiti znanstveno-stručni potencijal svih zainteresiranih stručnjaka za daljni korak u rješavanju
interdisciplinarne problematike zaštite čovjekove okoline.
2. Kroz podnijete referate i diskusiju upozoriti na moguća rješenja uočenih problema i njihovu
primjenu u praksi.
3.
Putem podnesenih referata utvrditi i identificirati uzročnike degradacije, kao i ponašanje
čovjeka na šume i zemljišta Jadranskog područja.
4. Stvoriti znanstveno-stručnu podlogu za daljnu razradu uloge i vrednovanja općekorisnih
funkcija šuma, kao i ocjeniti realne opasnosti od poremećene ekološke ravnoteže.
5. Istaknuti odgovornost društvene zajednice u rješavanju problema pošumljivanja krša dalmatinsko-
primorskog područja odnosno čitavog priobalnog područja Jadrana.
Detaljnije o ovom Savjetovanju na str. 358 ovoga S. L. i posebnim obavijestima, koje će biti
poštom razaslane!


Savez Inženjera i tehničara Šumarstva i drvne idustrije Hrvatske


Zagreb, Trg Mažuranića 11


234