DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 39     <-- 39 -->        PDF

GOSPODARSKA JEDINICA »ŽUTICA«
(VIII — 1970 — XII — 1973)
Broj pokusne
plohe (sonda)
Odjel Vegetacijski
srednjak
Godišnji
srednjak


127 164 cm 153 cm
126 71 cm 70 cm
31 168 cm 170 cm


Strukture sastojina na pokusnim plohama u gospodarskoj jedinici »Josip
Kozarac« i u gospodarskoj jedinici »žutica« prikazane su tabelarno po vrstama
drveća, broju stabala, temeljnici i drvnoj masi u proizvodnom i pomoćnom
dijelu sastojine, uz posebnu naznaku za osušena stabla (Tab. 1, 2, 3, 4,
5 i 6).


Iz datih rezultata istraživanja (nivo podzemne vode i struktura sastojina)
vidljivo je da je tijekom istraživanja osušeno u inicijalnoj cenozi slavonske
šume (šuma lužnjaka s velikom žutilovkom i drhativm šašem) 14% u
gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac«, a 1 % u gospodarskoj jedinici »Žutica
«.


U optimalnoj zajednici slavonske šume u vremenu istraživanja osušeno
je 4 % u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac«, a 7 % u gospodarskoj jedinici
»Žutica«. Biljnosociološki optimum čini zajednica lužnjaka s velikom
žutilovkom i rastavljenim šašem.


Gospodarska jedinica: JOSIP KOZARAC Odjel: 126 Pokusna ploha: 1


OSCILACIJE NIVOA PODZEMNE VODE U SONDI NA POKUSNOJ PLOHI


JO T 1972


BROJ DANA POPLAVE NA POKUSNOJ PLOHI


God.


i ii 1 in IV V VI VII VII IX X XI XII X
1971
1972
1973 13 13