DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 38     <-- 38 -->        PDF

U svakoj od tih pokusnih ploha postavljena je po jedna sonda u kojoj
su obavljena mjerenja kretanja razine podzemne vode za vrijeme vegetacijskog
rada svaki drugi dan, a za vrijeme mirovanja svaki četvrti dan.


Položaj pokusnih ploha dat je na preglednoj karti 1 : 500 000, a situacija
pokusnih ploha po odjelima u mjerilu 1 : 25 000 (»Žutica«) i 1 : 50 000 (»Josip
Kozarac«) u slici 1.


PREGLEDNA KARTA POLOŽAJA POKUSNIH PLOHA


1:500000


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Kretanje nivoa podzemne vode u sondama na navedenim pokusnim plohama
prikazano je grafikonima 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Broj dana plavljenja uz grafički prikaz kretanja nivoa podzemne vode u
sondama prikazan je uz grafikon tabelarno.
Prosječni vegetacijski godišnji srednjaci za vrijeme istraživanja, tj. od


1. siječnja 1971. do zaključno prosinca 1973. god. su slijedeći:
GOSPODARSKA JEDINICA »JOSIP KOZARAC«
(I _ 1971 — XII — 1973)


Broj pokusne
plohe (sonda)
Odjel Vegetacijski
srednjak
Godišnji
srednjak
1 126 c 196 cm 207 cm
2 126 a 145 cm 149 cm
3 106 121 cm 115 cm