DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 37     <-- 37 -->        PDF

UTJECAJ VISINE I OSCILACIJA NIVOA PODZEMNIH VODA
NA SUŠENJE HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.)


IVO DEKANIĆ, Zagreb


Istraživanjem na području nizinskih šuma srednje Posavine
utvrđeno je, da se narušavanjem samo jednog edafskog faktora,
kao što je podzemna voda, mogu stvoriti preduvjeti za propadanje
hrasta lužnjaka.


Epidemijsko propadanje hrasta lužnjaka, jedne od naših najvrijednijih
vrsta šumskog drveća, manifestiralo se u katastrofalnim razmjerima 1966. i
1967. god. Sušenju hrasta lužnjaka pridružilo se i propadanje poljskog jasena
uz već dugogodišnje susešnje nizinskog brijesta. Propadanjem te tri gospodarske
vrste nizinskih šuma Posavine i Podravine ozbiljno je ugrožen na određenim
lokalitetima i opstanak tih šuma.


U svrhu proučavanja jednoga od niza faktora za kojeg smo predmijevali
da, uz simultano djelovanje s ostalim faktorima, djeluje na sušenje hrasta
lužnjaka, istraživali smo kretanje nivoa podzemne vode u sondama u dvije
gospodarske jedinice posavskih šuma.


Na području gospodarske jedinice »Josip Kozarac« osnovane su 3 pokusne
plohe svaka veličine od 0,5 ha s odgovarajućim zaštitnim pojasem i na području
gospodarske jedinice »žutica«, također, 3 pokusne plohe iste veličine
i širine zaštitnog pojasa. Te su pokusne plohe osnovane u svrhu dobivanja
podataka o intenzitetima propadanja hrasta lužnjaka u različitim šumskim
zajednicama, a u odnosu na kretanje gravitacijske podzemne vode.


U šumi lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli — Quercetum roboris
typicum, Rauš) postavljene su dvije pokusne plohe i to u gospodarskoj jedinici
»Josip Kozarac«, odjel 126 c i u gospodarskoj jedinici »žutica« odjel 127.


U šumi lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem {Genistoelatae — Quercetum roboris caricetosum remotae, Horv.), također su postavljene
dvije pokusne plohe. U gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac« u odjelu
106 d, a u gospodarskoj jedinici »žutica« u odjelu 126.


U šumi lužnjaka s velikom žutilovkom i drhtavim šašem {Genisto elatae


— Quercetum roboris caricetosum brisoides, Horv.) postavljene su dvije pokusne
plohe. U gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac« u odjelu 126 a, te u gospodarskoj
jedinici »žutica« u odjelu 31.
Ova istraživanja su financirali Savezni fond za financiranje naučnih djelatnosti,
Republički fond za naučni rad SR Hrvatske i Poslovno udruženje šumsko-
privrednih organizacija Hrvatske.


Primljeno 15. 3. 1975. godine.