DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 2     <-- 2 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


Glasilo Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatsk e


Godište 99 srpanj — listopad Godina 1975


Redakcijski odbori


I


Prof. dr. M. A n dr o i ć, prof. dr. D. Klcpac, dr. N. Komlenović, ing. S.
Tomaševski i ing. S. Vanjković (svi: Zagreb).


II
(terenski)


ing. D. Bartovčak — Bjelovar, ing. M. C v i t i ć — Vinkovci, ing. A. F r k o v i ć
— Delnice, ing. J. Harapin — Sisak, ing. V. H i b 1 e r — Senj, ing. V. K i s i č e k
— Buzet, ing. K. K o ž u 1 — Osijek, ing. T. Lucarić — Vinkovci, ing. D. P 1 e t ikapić
— Nova Gradiška, ing. S. Milković — Rijeka, ing. I. Mrzi jak —


— Karlovac, ing. A. Pa vio vic — SI. Bred, ing. I. Pavša — Varaždin, ing. K.
Posavec — Gospić, ing. M. Simonović — Dubrovnik, ing. B. Tkalčić —
Zadar, ing. U. Trbojević — Podrav. Slatina i ing. Ž. Vrdoljak — Split
III
(međurepublički)


Prof. dr. S. Jovanović — Beograd, dr. Ž. Kosir — Ljubljana, prof. dr. K.
P i n t a r i ć — Sarajevo, doc. dr. R. Rizovski — Skopje, dr. D. Vučković —
Titograd.


Glavni i odgovorni urednik


Dr Branimir Prpić


Tehnički urednik


Branka Bađun


Izdavač : Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske u
Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg 11, telefon:
444^206 — Račun kod Narodne banke — Zagreb: 30102-678-6249. Godišnje
izlazi 12 brojeva. Godišnja pretplata iznosi: Tuzemstvo — Ustanove i
poduzeća 200,000 din. Pojedini 50,00 din., umirovljenici 30,00 din., studenti i učenici
15,00 din. — Inozemstvo : 16 dolara USA. — Tisak: »A. G. Matoš« Samobor.


Publisher: Union of Forestry Societes of Croatia — Editeur: L´Union des Societes
forestieres de Croatie — Herausgeber: Verband der Forstwereine Kroatiens-Zagreb,
Zagreb, Mažuranića trg 11 — Tel. 444-206