DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 179     <-- 179 -->        PDF

UPUTSTVA SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva
i drvne industrije, prikaze stručnih predavanja i društvenih zbivanja (savjetovanja,
proslave, kongresi i dr.) te prikaze domaćih i stranih stručnih časopisa
i literature. Objavljujemo, nadalje, sve ono što se odnosi na stručna zbivanja
kod nas i u svijetu, crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije, te napise o
radu terenskih šumarskih društava.


Kod objavljivanja članaka uredništvo daje prednost radovima koje pišu stručnjaci
iz privrede.


Objavljujemo i skraćene doktorske i magistarske radnje pisane u sažetom obliku.
Te radnje mogu zajedno s prilozima iznositi najviše 8 stranica Šumarskog
lista. Doktorske i magistarske radnje napisane u sažetijem obliku imaju prednost.


Posebno pozivamo stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, i to
kako uspjehe tako i neuspjehe stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku.


Obujam rukopisa ne bi trebao prelaziti 10 stranica Šumarskog lista. Ako se
radi o rukopisu bez priloga to iznosi cea 15 stranica pisanih strojem i s proredom.
U slučaju da rad ima priloge (fotografije, crteži, grafikoni, tušem ili pisaćim strojem
pisane tabele) tada je potrebno za svaku stranicu priloga umanjiti rukopis
za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto! Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Pišite pisaćim strojem s time, da na lijevoj strani rukopisa ostavite prazan prostor
širine 3,5 cm. Uz svaki članak treba priložiti sažetak (resumee) od 1/2 — 1 stranice
pisan s proredom. U tu svrhu može poslužiti i zaključak članka, te ga u tom slučaju
treba posebno napisati. Sažetak svakog članka uredništvo lista prevodi na
jedan od svjetskih jezika.


Svaki znanstveni članak treba imati na početku kratak sadržaj od najviše
650 tiskarskih znakova (10 redaka u Šumarskom listu )i u njemu autor iznosi problematiku
i rezultate istraživanja, te njihovu primjenu u struci.


Popis upotrebljene literature stavljajte abecednim redom na kraj članka. Priložene
fotografije, crteži, grafikoni i si. moraju biti jasni, uredni i pripremljeni za
kliširanje odnosno reprodukciju i na posebnom: crtaćem, paus — ili — foto papiru.
Fotografije neka budu većeg formata (najmanje 10 x 15 cm) kontrastne i na
papiru visokog sjaja. Već u rukopisu označite mjesta gdje dolaze pojedine slike,
tabele, crteži i si. Po mogućnosti ucrtajte legendu u samom crtežu. Tabele s mnogo
brojaka izradite tušem na paus, foto i crtaćem ili pisaćim strojem na boljem papiru.


Rukopise treba dostavljati u 2 (dva) primjerka. Objavljeni se radovi plaćaju!


Autori članaka, koji žele da im se izrade otisci — separati naručuju ih posebno
i istodobno prilikom dostavljanja članka. Separati se naplaćuju po tiskarskoj cijeni,
koja vrijedi za posebne otiske, odnosno troškovi izrade naručenih separata odbijaju
se od autorskog honorara!


Molimo autore članaka, da nam pravovremeno dostave broj i naziv svojega
-žiro-računa, kao i broj bankavnog računa općine u kojoj stalno borave, radi uplate
ubranog poreza na autorski honorar!


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefon: 444-206


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR
Hrvatske br. 1416/1-1974. od 22. 03. 1974. g.