DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-10/1975 str. 178     <-- 178 -->        PDF

TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


A) Štampano u arcima
NAZIV OBRASCA Oznaka
— broj
Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:
— bilanca izvršenih sječa — — — — — — — — — — 1
— bilanca kulturnih radova — — — — — — — — — j
Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) —
— — — — — — 10—a
Očevidnik sječa u privatnim i zadružnim šumama (arak) — — — — 15
Sabirni arak šumskih proizvoda — — — — _ _ _ _ — _ 36—b
Očevidnik proizvedenih i izdatih sadnica _ _ _ _ _ — — _ 39—b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljavanje i melioracija _ _ _ _ _ — _ — _ 33
— šumskih rasadnika — — — — — — — — — — — 39—a
— njege mladika — — — — — — — — — — — — 40
— čišćenja sastojina (guštika) — — — _ _ — — _ — 4t
— zaštite šuma — — _ _ _ — — — — — — _ 42
— uređivanja šuma — — — — — — — — — — — 43
— glav. šum. proizvoda (jednodob. šume) — — — — — — 44
— glav. šum. proizvoda (preborne šume) — — — — — — 44—a
Knjižica procjene za jednodobne šume — arak — — — — — — — 62—a
Knjižica procjene za preborne šume — arak — — — — — — — 62—b
Plan sječa — — — — — — — — — — — — — — — Sp—1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju — — — — — — — gp—2
Plan sporednih proizvoda — _ _ _ _ — _ — — — — — Pl—sp
Plan pošumljavanja _ _ _ — — — _ _ — _ — — _ p0g.
Analiza radova po planu pošumljavanja — — — — — — — — Pl—poš.
Plan radova u šumskim rasadnicima — — — — — — — — — Pl—ra.
Plan njege mladika — — — — — — — — — — — — — Pl—ml.
PlanPlan
čišćenja sastojina (guštika)
zaštite šuma — — —
— —
_ _

_


Pl—čišć.
Pl—ZŠ
Plan lovne privrede — — — — — — — — — — — — — Pl—lov.
Plan vlastite režije — — — — — — — — — — — — — Pl—rež.
plan investicija — — — — — — — — — — — — — — Pl—inv.
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda — — — — — — — — Pl—zb.


B) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)
Kratkotečni list o šumskoj šteti _ _ _ _ — — — — _ — 10—b
Kartotečni list za glavne šumske proizvode — — — — — — — 36_a
Kartotečni list za sporedne šumske proizvode — — — — — — — 37


C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)
Nalog za terensko osoblje 50x2 listova — — — — — — — — — 54
Lugarski izvještaj 50x2 listova — — — — — — — — — — — 54—a
Dnevnik vanjskog rada 50x2 listova — — — — — — — — — — 55
Prodajni popis glav. šum. proizvoda — 100 listova — — — — — — 58
Uplatnica za div. proizvode 50x3 listova — — — — — — — — 58—a
Paševnica 25x3 listova — — — — — — — — — — — — 59—a
Prodajni popis pašarenja — 100 listova — — — — — — — — — 59—b
Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50x3 listova — — — — 63—a
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50x3 listova — — — — — 63—c
Popratnice za drvni materijal — 50x4 listova — — — — — — — 64—-a
Popis popratnica vagona, pre voza i si.: 100 listova _ _ _ _ _ _ 64—b
Nalog za otpremu — 50x2 listova _ _ — — — — — — — — 68
Obavijest o otpremi — 100 listova _ _ _ — _ — — _ — _ $9
Specifikacija otpreme — 50x3 listova _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69—a
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez — — — — — — —


Isporuku tiskanica i knjiga vrši: Savez inženjera i tehničara


šumarstva i drvne industrije
HRVATSKE
telefon: 444-206
Zagreb — Mažuranićev trg 11